Behold medlemskapet selv om du ikke er i jobb

Medlemsfordeler

Det lønner seg å beholde medlemskapet selv om du mister jobben eller blir pensjonist. Her er en oversikt over alle forsikringene du viderefører ved å fortsatt være medlem i Industri Energi.

Norges beste innboforsikring

Inkludert i medlemskapet ditt i Industri Energi får du og familien din Norges beste innboforsikring. Det er den eneste forsikringen i landet uten øvre forsikringssum. Forsikringen dekker alt fra innbo- og løsøre i hjemmet, tyveri av løsøre fra låst bil, flytteforsikring og typiske uhell. Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring.

Fritidsulykkeforsikring

Ulykker kan skje når som helst – også i fritiden. Skulle du være så uheldig, er det godt å vite at du er forsikret. Fritidsulykkeforsikringen gir deg som er medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Uansett hvor du er i verden. Forsikringen leveres av Sparebank 1.

Grunnforsikring

Denne forsikringen gir deg og familien din økonomisk førstehjelp hvis du eller et familiemedlem skulle dø.

Min Advokat

Vi vil at medlemmene våre skal ha råd til å bruke advokat – når det trengs.

Min Advokat gir deg:

  • 20 timer rådgivning fra advokat i året.
  • Dekning av saksomkostninger inntil 3 millioner kroner.
  • Gjelder hele familien: Deg, samboer eller ektefelle og barn under 20 år som bor hjemme.

Minstekontingenten er på 242 kroner og da er Min Advokat inkludert.

Topp reiseforsikring for deg og familien din

Som medlem får du tilbud om en av de beste reiseforsikringene i landet for deg selv og familien din.

Flere måter vi jobber for deg
  • Forhandlinger 2018: Nå er det uravstemning, bruk stemmeretten!

    I disse dager sendes resultatet fra LO-NHO-oppgjøret ut til dere medlemmer på uravstemning. Det betyr at det er dere som skal bestemme om dere vil godta meklingsresultatet eller ikke. Vi oppfordrer alle til å stemme. Man kan stemme via Min side, eller ved å svare på SMS som sendes ut til medlemmene.