130 deltakere diskuterte verneombudets rolle på HMS-konferansen

onsdag 26. september 2018

-Industri Energi har noen av de dyktigste verneombudene i landet og vi har egne forbundssekretærer som jobber med helse, miljø og sikkerhet. HMS er et satsingsområde for forbundet og HMS-konferansen er en del av det, sier områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi.

DSC_4000
Barbro Auestad, områdeleder i Industri Energi, sier HMS er et satsingsområde for forbundet. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energis HMS-konferanse pågår 25-26. september på Sola, der 130 deltakere er samlet for å få faglig påfyll og mulighet til å bygge nettverk på tvers av selskaper og bransjer.

-Alle deltakerne har noe de kan lære av og til hverandre. Sammen kan vi bygge hverandre enda bedre, sier områdeleder for samfunnspolitisk avdeling, Barbro Auestad.

Hovedtema på årets HMS-konferanse er verneombudets rolle og oppgaver.

– Vi har valgt dette temaet fordi det er verneombudene som jobber med HMS ute i bedriftene. Og det er de som kjenner når arbeid er i ferd med å bli farlig. På HMS-konferansen trekker vi fram gode eksempler på hvordan dette arbeidet kan gjøres og advarer mot hvordan ting ikke bør være, sier Auestad.

Samarbeid er nøkkelen for å lykkes

DSC_3984
Ola Sæter og Geir Yven fra Hydro understreker nødvendigheten av at ledelsen involverer verneombudene i sikkerhetsarbeidet. Foto: AEH

Ola Sæter, leder for aluminiumsverkene til Hydro i Norge, åpnet konferansen sammen med hovedverneombudet på Hydro Husnes, Geir Yven. Sammen fortalte de hvordan man i Hydro har klart å forbedre sikkerheten gjennom samarbeid.

– Vi har et felles mål om at ingen skal skade seg på jobb. Og det er avgjørende å fange opp feil, før det skjer ulykker. For å lykkes må de ansatte og ledelsen samarbeide, sier hovedverneombud Geir Yven.

Han mener ledelsen i Hydro Norge har forstått at man må løfte fram og involvere verneombudene i dette arbeidet.

Forutsetter tillit, respekt og forståelse

DSC_3995
HVO Fredrik Glenjen fra Odfjell Drilling understreker at man må respektere hverandres roller. Foto: AEH

Frederik Glenjen, hovedverneombud i Odfjell Drilling, sier god sikkerhetskultur forutsetter at man har sterk arbeidstakermedvirkning og tillit mellom partene.

-Bedriften forventer at vi som verneombud er kompetente, engasjerte og proaktive. De forventer at vi foreslår tiltak til bedre sikkerhet og ikke bare er kritiske. Det bidrar til et godt samarbeidsklima og felles verdiskaping, sier han.

-Godt samarbeid er avgjørende for å nå felles mål om å drive sikkert og effektivt. Samtidig forutsetter det at partene har respekt og forståelse for hverandres roller og interesser, fortsetter han.

Advarer mot høy grad av innleie

Forfatter Arne Bernhardsen orienterte om den historiske utviklingen rundt arbeidervernlover og verneombud. Og han viste til at man stadig får endringer i arbeidslivet som utfordrer lovverket.

-Vi ser i dag en utvikling med mye midlertidige ansettelser. Og det er verdt å merke seg at der man har mye innleie sliter man med å bygge en god sikkerhetskultur, sier han.

Han viste også til at man i Norge har høy produksjon, nettopp fordi man har arbeidere som kan jobben sin og som ikke sitter og venter på en ordre fra sjefen.

Bernhardsen mener at vernearbeid i dag innebærer at man deltar i alle prosjekter og prosesser på arbeidsplassen som kan få konsekvens for helse, sikkerhet eller arbeidsmiljøet.

– Verneombudet er en strategisk partner for å ivareta arbeidsmiljøet. I tillegg skal verneombudet se til at det ikke skjer sosial dumping og sikre det samme gode arbeidsmiljø også for innleide.

Bernhardsen advarer mot en utvikling der tredjepartselskaper prøver å selge tjenester som verneombudene har i dag. Altså en utvikling med innleide verneombud. – Da er veien kort til at man begynner å bruke advokater i vernespørsmål. Det vil være en utvikling som svekker sikkerhetskulturen og som hindrer folk i å involvere seg i vernearbeid, sier han.

 

Nyheter