17 medlemmer vant i retten mot Trinity Nordic

tirsdag 24. oktober 2017

Industri Energi har i Stavanger tingrett fått medhold i samtlige 17 punkter i saken mot Trinity Nordic.  Saken omhandler krav på utvidet oppsigelsestid.

Fraser Knox
Forhandler Fraser Knox i Industri Energi

Click here for the English version of the article

– Det er viktig at arbeidsgivere forholder seg til gjeldene lovverk. Dermed er dette en viktig prinsipiell seier, som også sender signaler til andre selskaper om at de må ha rent mel i posen, sier forhandler Fraser Knox i Industri Energi.

Industri Energi gikk til sak med krav om utvidet oppsigelsestid for ansatte i cateringsselskapet Trinity Nordic som jobbet på boreriggen Stena Don.  Dette har bakgrunn i uenighet om lengde på medlemmenes sammenhengende ansettelse. Samme eier har hatt flere forskjellige selskaper underveis og hevder derfor at de ansatte ikke har vært lenge nok i selskapet til å få utvidet oppsigelsestid etter arbeidsmiljøloven § 15-3.

Dommen medfører større utbetaling

Dommen medfører at medlemmene får utbetalt mellom 6 491 til 164 000 kroner. De med lengst ansiennitet vil få mest.

– Jeg har allerede vært i kontakt med flere av medlemmene og fått gode tilbakemeldinger. Noen har jobbet for selskapet i 20 år og har følt seg dårlig behandlet, forteller Knox.

Dommen påvirker i tillegg to medlemmer i forbundet SAFE. De tok ikke saken videre selv, men gjorde en avtale med arbeidsgiver om at dommen i saken mot Industri Energi også skal omfattes deres medlemmer.

Uvisst om Trinity anker

Oppsigelsene kom etter at kontrakten mellom Statoil og Stena Drilling ble kansellert oktober 2016.

– Vi har hatt problemer med selskapet før og var nøye med å følge dem opp da de kom tilbake på norsk sokkel i november 2010. Jeg ser på dommen som en bekreftelse på at det var riktig å ta denne saken for våre medlemmer, kommenterer Knox.

Saken var oppe i Stavanger tingrett 4. og 6. oktober, og prosessfullmektige er LO-advokat Kristin Bomo. Trinity er også dømt til å betale saksomkostninger.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, og Industri Energi er ikke kjent med om motparten vil anke.

Nyheter