Over 23 000 kan streike fra søndag

tirsdag 6. april 2021

Det kan bli storstreik hvis ikke LO og NHO blir enige i meklingen om tariffoppgjøret med frist natt til søndag 11. april. – Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

peggy-hessen-folsvik-lo-23 Foto. LO henry Mai
LO-leder Peggy Hessen Følsvik

Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO går ut lørdag 10. april kl. 24.00. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00, søndag 11. april.

Se oversikt over virksomheter omfattet av streikevarselet her. Dette er i dag meddelt Riksmekleren og NHO.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Dette streikevarselet viser styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, legger hun til.

En eventuell utvidelse av streik vil varsles fire dager før den kan iverksettes.

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse for mellomoppgjøret 2021

Streikehefte: Avdelingens og klubbens oppgaver under streik

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.