25 000 kr til mennesker som sulter i julen

mandag 14. desember 2020

Det har blitt en tradisjon at Industri Energi velger å donere penger til en verdig sak istedenfor å sende ut julekort.

julegave

I år er det Norsk Folkehjelp som får 25 000 kroner. Pengene skal gå til mennesker som sulter i Syria og Libanon.

I flyktningleirene herjer pandemien for fullt, men det er sult som er den største trusselen. Foreldre frykter de ikke klarer å skaffe nok mat til barna sine i vinter.

Å donere pengene til Norsk Folkehjelp er i tråd med forbundets solidaritetsarbeid. Industri Energi har alltid hatt en sterkt internasjonalt engasjement. Det står i vedtektene at 3 prosent av forbundets inntekter skal gå til internasjonalt solidaritetsarbeid.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon som ble opprettet av LO i 1939. De jobber med alt fra redningstjeneste og minerydding til utvikling og humanitært nødhjelp. De opererer i 40 land over hele verden.

Nyheter