40 års-jubilanter i Husnes Kjemiske Fagforening

fredag 10. februar 2017

Husnes Kjemiske Fagforening (HKF), Industri Energi avdeling 172,  arrangerte nylig sin årlige jubilantfest for de som har oppnådd 40 års medlemskap i LO i løpet av 2016.

jubilantar 2017 - HKF
40-årsjubilanter. Foran fra venstre: Geir Sigmund Saghaug, Asbjørn Skogseth, Bjarne Vestbø, Knut Eide og Terje Teigen. Bak frå venstre: Ørjan Normann, leiar HKF, Asle Reime, områdeansvarleg i Industri Energi, og Anne Kari Røssland, sekretær i HKF.

Jubilantfesten fant sted fredag 3. februar. 40-årsjubilantene som ble hedret er:

 • Geir Sigmund Saghaug
 • Asbjørn Skogseth, Bjarne Vestbø
 • Knut Eide
 • Terje Teigen

 

 

Styret i HKF

Dagen før, onsdag 2 februar, ble det avholdt årsmøte i fagforeningen. Etter årsmøtet ser styret slik ut:

 • Leder: Ørjan Normann
 • Nestleder/sosialtillitsvalgt: Tor Thorsen
 • Sekretær/datatillitsvalgt: Anne Kari Røssland
 • Kasserer: Gaute Vaage
 • Hovedverneombud: Geir Yven
 • Styremedlem/ungdomstillitsvalgt: Lene Sundal
 • Styremedlem/kompetansetillitsvalgt : Åge Vik
 • Styremedlem: Jan Horne
 • Styremedlem: Frank Matre
 • 1.vara styret: Kjersti Kvandal
 • 2.vara styret: Lars Magne Røssland
 • 3.vara styret: Sigmund Botnen
 • 4.vara styret: Frode Markhus,
 • Vara Hovedverneombud: Odd Reidar Hansen
Nyheter