50 år siden produksjonen startet på Ekofisk

onsdag 9. juni 2021

-Dette er en merkedag både for de ansatte på Ekofisk, for hele oljeindustrien og ikke minst for nasjonen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og Eirik Birkeland, leder i Ekofisk-komiteen.

Ekofisk senter kompleks  Ekofisk-senteret Ekofisk 2/4  luftfoto
Ekofisk-komplekset slik det ser ut i dag, etter at flere av de gamle installasjonene er fjernet. Foto: ConocoPhillips.

Daværende statsminister Trygve Bratteli åpnet 9. juni 1971 offisielt Norges første oljeproduksjon fra Gulftide-riggen på Ekofisk i Nordsjøen. Under åpningen uttalte han: «Vi håper at resultatene av pilotproduksjonen vil være positive, og at dette vil inkludere Norge i rekkene av oljeproduserende land. Åpningen av denne oljeproduksjonen kan bli en milepæl i vår økonomiske historie.»

I dag nøyaktig 50 år senere stiller forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og Eirik Birkeland, leder i Ekofisk-komiteen, på heliporten ved Stavanger lufthavn, for avreise til Ekofisk for å markere dagen ute på feltet.

Frode Alfheim understreker at Ekofisk-feltet har spilt en usedvanlig viktig rolle for samfunnsutviklingen i Norge.

-Jeg vil ikke påstå at Norge var et fattig land før Ekofisk, men vi var i alle fall ikke et rikt land. 50 år etter produksjonen kom i gang i Nordsjøen, har vi verdens rikeste stat og godt utviklede velferdstjenester. Vi har et par hundretusen arbeidsplasser i olje- og gassnæringen. Og stadig utvikling av ny teknologi og kunnskap gjør de ansatte på norsk sokkel verdensledende, sier Alfheim.

Store ringvirkninger

Ekofisk 50 år
Frode Alfheim (tv) og Eirik Birkeland dro tidlig i morges ut til Ekofisk fra Stavanger lufthavn, Sola. Foto: Atle Espen Helgesen

Til enhver tid jobber 1000 personer på Ekofisk-feltet. Driften gir kolossalt store ringvirkninger. Og det er beregnet at feltet har skapt verdier for 2600 milliarder kroner.

Eirik Birkeland er glad for at framsynte politikere sikret eierskap til ressursene på sokkelen til hele folket. – Vi i Norge har en modell som er lønnsom både for bedriftene og det norske folk, sier Birkeland.

Han understreker at Ekofisk-feltet fortsatt skal produsere i flere tiår framover.

-Ekofisk er i kontinuerlig utvikling. Det er ennå store ressurser i bakken og vi må stadig utvikle nye metoder for å kunne produsere mest mulig. Det skal vi fortsette med også i et nullutslipps klimaperspektiv, sier han.

Blant de største feltene på sokkelen

Ekofisk
Arkivbilde fra da Frode Alfheim, Eirik Birkeland og Per Holstein besøkte Ekofisk i 2019. Her får de en orientering om feltet av HVO Anbjørn Lærdal. Foto: Atle Espen Helgesen

Ekofisk er blant de aller største oljefeltene på norsk sokkel med totale reserver på over 5 milliarder fat. Til sammenlikning inneholder Johan Sverdrup rundt 2 milliarder fat og Goliat cirka 200 millioner fat olje.

Produksjonen startet i 1971 og etter planen skal Ekofisk produsere i 40 år til.

Da Ekofisk ble funnet var det antatt at 17 prosent av oljen var utvinnbar. I dag er det klart at det vil nå en utvinningsgrad på over 50 prosent. Men for å klare det, må det bores stadig nye brønner.

Ingen andre olje- og gassfelt har så mange Industri Energi-medlemmer som Ekofisk. Nær 800 operatøransatte er organisert i forbundet gjennom Ekofisk-komiteen, pluss 80 kokker og renholdere som er medlemmer gjennom ESS-klubben. I tillegg kommer borecrew og oljeservicepersonell.

Den dominerende fagforeningen

Ekofisk-komiteen ble stiftet allerede i 1974 og har i alle år vært den dominerende fagforeningen i operatørselskapet ConocoPhillips. På slutten av 1990-tallet ble Ekofisk-komiteen del av Nopef, nå Industri Energi.

– Det var neppe enkelt å etablere en fagforening med norske verdier i et amerikansk oljeselskap på 1970-tallet, men fordi de ansatte sto sammen, med én stemme gjennom én fagforening, har Ekofisk-komiteen oppnådd svært mye på vegne av medlemmene, sier Frode Alfheim.

-Vi har god kontakt med bedriftsledelsen. Ledelsen har respekt for oss og den vet at en sterk fagforening og den norske modellen fungerer godt også for dem, sier Birkeland.

Blant de største seirene Ekofisk-komiteen har oppnådd, så nevner Eirik Birkeland at man klarte å få slutt på samsoving, altså at alle ansatte fra 2008 skulle ha hver sin lugar.

-Jeg vil også nevne innføringen av 2-4-rotasjonsordning tidlig på 2000-tallet og ikke minst den kontinuerlige jobben som gjøres for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, sier han.

Birkeland understreker at Ekofisk-komiteen utnevner vernetjenesten selv og dermed påvirker utviklingen av denne. – Men på en dag som dette vil jeg minne om at i et trepartssamarbeid, så må myndighetene stille opp når vi ber om det, sier Birkeland.

Les mer: Forbundslederen besøkte sokkelens gigant, Ekofisk (2019).

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.