50 organisasjoner med atomkrav til regjeringen

mandag 16. mars 2015

Mandag 16. mars, overleverte ICAN Norge et brev til Storting og regjering på vegne av 50 norske organisasjoner. Organisasjonene krever at regjeringen støtter Østerrikes løfte om å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Industri Energi stiller seg bak dette kravet.

Verden må handle

Atomvåpen ICAN Norge

Blant organisasjonene som har skrevet under brevet, er Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Norsk Folkehjelp og Røde Kors.

– Røde Kors krever handling. Verden kan ikke lenger akseptere at ni stater produserer, oppbevarer og er klare til å bruke atomvåpen. Ingen stater i verden har god nok beredskap til å takle konsekvensene av en atombombe. Uten konkret handling øker sannsynligheten for at flere stater anskaffer atomvåpen, og dermed øker også risikoen for bruk, sa Sven Mollekleiv, president i Røde Kors i Norge i februar.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, sier at det østerrikske løftet om å jobbe for å forby atomvåpen er et direkte resultat av det norskstartete humanitære initiativet.
– Å ikke støtte opp om det, vil være å kaste vrak på det Norge så langt har oppnådd med dette initiativet. Vi har alt å tape på å ikke benytte denne muligheten til å videreføre det vi kan være så stolte av å ha startet, sier Tørres.

Les brevet i sin helhet og mer om saken på ICAN sine hjemmesider her. 

Om ICAN

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) er en global kampanjekoalisjon som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen. Les mer på hjemmesidene her.

Nyheter
  • Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

    -ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.