6G-saken om betaling i arbeidsgiverperioden under permittering behandles i Høyesterett

Wednesday 23. January 2019

Onsdag 23. januar, behandles den såkalte 6G-saken i Høyesterett. Det er Transocean som har anket saken.

eyvind
Industri Energi ved Eyvind Mossige, advokat (H) er partshjelp i saken.

Advokat Bent Endresen fører saken i Høyesterett for SAFE og Industri Energi er partshjelp ved advokat (H) Eyvind Mossige. SAFE har tidligere vunnet saken i både Tingretten og Lagmannsretten.

Saken gjelder full betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Transocean har begrenset utbetalingen til ansatte som blir permittert, til 6G.

Begge rettsinstanser har vært klare i sine domsavsigelser. I dommen fra tingretten skrev dommeren blant annet: «Permittering setter arbeidstaker i en vanskelig situasjon. Etter bare ti dager begrenses inntekten til dagpenger, og det er ikke enkelt for arbeidstakeren å få annet arbeid i en permitteringsperiode. De mange lovendringene som har vært i permitteringslønnsloven gjelder antall dager arbeidsgiver har hatt lønnsplikt, aldri en begrensning av lønnen.»
Etter tvistelovens § 30-4 tillot altså Høyesteretts ankeutvalg anken fremmet.

Nyheter
  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

  • Tusen dager uten skader på nikkelverket

    -HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.