Fra HELP til Min Advokat 1. oktober: Vi «insourcer» advokathjelp privat – og utvider tilbudet

tirsdag 6. september 2016

Fra og med 1. oktober 2016 vil Industri Energi selv overta ansvaret for de privatrettslige advokattjenestene som frem til da har blitt levert av HELP. Ordningen vil hete «Min Advokat» og bli utført av ansatte i Industri Energi. I forbindelse med overgangen har vi ansatt nye advokater og utvidet tilbudet til deg som medlem.

Mine advokat
Eyvind Mossige, advokat (H) og juridisk sjef i Industri Energi, og de fem nye advokatene som vil bistå medlemmene våre innen privatrettslige spørsmål: Cecilie Pind, Birgitte Schjøtt Christensen, Kirsten Heidi Lund, Sindre G. Marqvardsen og Ellen Dannevig Abrahamsen.

HELP Advokatforsikring har siden 2009 levert privatrettslig juridisk bistand til Industri Energi sine medlemmer. Tjenesten er mye brukt og noe medlemmene setter tydelig pris på.

Siden advokathjelp privat har blitt en av kjernefordelene vi tilbyr dere medlemmer, og vi allerede har et sterkt juridisk fagmiljø i Industri Energi – ligger forholdene godt til rette for å gjøre dette til vårt helt eget.

Vi har allerede ansatt fem nye advokater som skal jobbe med privatrett, og planlegger å styrke staben ytterligere.

Og samtidig som vi gjør det til vårt eget, gjør vi også tilbudet litt bedre ved utvide antallet rettsområder, timeantall man har til rådighet per år og maksbeløpet for dekning av saksomkostninger.

Prisen blir den samme som før: 59 kroner i måneden.

Ny kontaktinformasjon: Fra 1. oktober skal du ikke lenger kontakte HELP, men Min Advokat

Den kanskje aller viktigste endringen for deg som medlem, er at fra og med 1. oktober er det ikke lenger er HELP man skal ringe til med privatrettslige spørsmål, men direkte til Industri Energi og den nye juridiske tjenesten som heter Min Advokat.

Fra og med 1. oktober kan saker til Min advokat kan rettes ved å:

 • Sende e-post til sak@minadvokat.no
 • Benytte skjema på nettsiden minadvokat.no (websiden lanseres 30. september)
 • Eller ringe 02390 – tastevalg 4.

Har du en privatrettslig sak oppstått før 1. oktober, kontakter du HELP.

Ordningen utvides

Ordningen utvides altså i forhold til hva medlemmene våre har i dag med HELP, til å dekke flere rettsområder, flere timer juridisk rådgivning, samt at vi øker maksgrensen for dekning av saksomkostninger.

Dette får du:

 • Antall timer rådgivning i året: fra 15 til 20 timer.
 • Maksgrense for dekning av saksomkostninger: fra 2 til 3 millioner kroner.

Rettsområder:

 • Familierett
 • Barneloven
 • Arv
 • Kjøpsrett
 • Fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
 • Førerkortbeslag
 • Ulovlig nettpublisering
 • Småbåtloven (Nytt fra 1. oktober)
 • Hundeloven (Nytt fra 1. oktober)

De fullstendige retningslinjene kan leses på minadvokat.no.

 

Trenger du hjelp i forbindelse med jobb?

Min advokat er en ordning for juridisk bistand i privatlivet. Har du problemer på jobb og har Industri Energi-tillitsvalgt(e) på arbeidsplassen din, kontakter du en tillitsvalgt direkte. Har du ingen tillitsvalgt, – eller lurer på hvem det er, kontakter du Industri Energi på telefon 02390 eller post@industrienergi.no.

Spørsmål og svar

1. Hva har dette å si for meg som medlem? Hvor skal jeg henvende meg nå om jeg får problemer?

Den viktigste endringen fra og med 1. oktober er at man slutter å kontakte HELP, men tar kontakt med Industri Energi og seksjonen Min advokat direkte hvis man har privatrettslige spørsmål. Ellers er det meste likt som før. Rettsområdene er de samme som før – pluss noen nye (se oversikten lengre opp), og den juridiske bistanden minst like god. Vi har ansatt svært dyktige advokater innenfor de relevante rettsområdene.

2. Jeg har allerede en sak inne hos HELP som ikke er avsluttet, hva skjer nå?

Alle saker som er opprettet hos HELP før 1. oktober vil HELP fortsatt ha ansvaret for. Endringen får med andre ord ingen konsekvenser dersom man har en sak som allerede er påbegynt før 1. oktober.

3. Jeg reserverte meg mot HELP da ordningen ble innført. Hva skjer med meg nå?

Du vil fortsatt være reservert. Men ønsker du å ha denne medlemsfordelen nå som den er utvidet, sender du en e-post til post@industrienergi.no så ordner vi det for deg.

4. Vil det fortsatt stå 59 kroner i tillegg på lønnslippen/fakturaen?

Ja, det vil fortsatt stå 59 kroner på fakturaen eller lønnslippen. Dette blir altså likt som før.

Lurer du på noe mer?

Ved endringer som dette vil det alltid dukke opp mange spørsmål. Vi skal gi så god informasjon som mulig på nettsidene våre i tiden fremover, samt at vi selvsagt er tilgjengelige på e-post eller telefon 02390.

Vi gleder oss over etableringen av Min advokat – en ordning vi er trygge på at vil komme medlemmene til gode!

Nyheter