Aker BP bryter avtale med hundrevis av ansatte

torsdag 7. januar 2021

Til tross for skriftlige garantier fra fusjonen for bare fire år siden, risikerer ansatte i Aker BP å bli fratatt viktige opparbeidede rettigheter. Nå varsler 231 ansatte gruppesøksmål og får full støtte fra Industri Energi.

DSC_0035
Forbundsleder Frode Alfheim sier Industri Energi støtter medlemmene 100 prosent i denne saken. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

-Dette er et grovt avtalebrudd og jeg støtter våre medlemmer 100 prosent i denne saken, sier forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim.

Da Kjell Inge Røkkes Aker kjøpte opp BP Norge i 2016, ble de ansatte garantert at de skulle få beholde individuelle avtaler om sluttpakke dersom de i fremtiden ville bli overtallige. Nå har ledelsen i Aker BP sagt at ordningen skal avvikles. Over 230 ansatte i AkerBP går nå til gruppesøksmål mot egen arbeidsgiver for å beholde retten til en økonomisk kompensasjon ved nedbemanninger.

-Vårt ønske er å fortsette å gå på jobb. Men hvis ledelsen vil bytte oss ut finner vi oss ikke i at de fjerner våre opparbeidede rettigheter med et pennestrøk, sier klubbleder Ingard Haugeberg.

De 700 BP-ansatte i Norge fryktet at fusjonen med Aker i 2016 kunne føre til nedbemanninger på sikt. Derfor var det særlig én ordning de tidligere BP-ansatte ville ha med seg over til det nye gigantselskapet Aker BP som nå har over 1700 ansatte. Gjennom skriftlige individuelle avtaler fikk de ansatte beholde ordningen med en forhåndsavtalt økonomisk kompensasjon hvis han eller hun ble offer for nedbemanning. Fortsatt jobber de fleste av de tidligere BP-ansatte i AkerBP.

Kompensasjonen varierer fra seks til 24 månedslønner, avhengig av hvor lenge den enkelte hadde vært ansatt i BP før fusjonen med Aker i 2017.

Aker BP-ledelsen fjerner ordningen

20200611_1231440
Klubbleder i Aker BP, Ingard Haugeberg. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

Nå har ledelsen i Aker BP ensidig bestemt seg for å fjerne denne rettigheten. Ansatte som har arbeidet lenge i selskapet, vil dermed miste avtalen om økonomisk kompensasjon.

-For oss BP-ansatte som ble med til det nye og mye større Aker BP, var dette et særdeles viktig sikkerhetsnett hvis vi skulle bli sendt på dør av den nye arbeidsgiveren. Avtalen gjelder ved fremtidig overtallighet. Punktum, slår klubbleder Ingard Haugeberg fast.

Det var i sommer at de ansatte fikk beskjed om at de enten måtte slutte i selskapet og motta den avtalte kompensasjonen. Eller hvis de valgte å fortsette, ville de bli fratatt denne avtalen ved fremtidige nedbemanninger.

LO-forbudet Industri Energi reagerer kraftig på Aker BP-ledelsens forsøk på å gi denne avtalen en «utløpsdato». Klubbleder Haugeberg understreker at Aker BP-ledelsen ikke kan dele ut og trekke inn slike rettigheter etter eget forgodtbefinnende.

– Dette er individuelle avtaler som vi har som en del av vårt ansettelsesforhold. Selv om ledelsen later som noe annet, så har altså denne rettigheten ingen datostempling, sier Haugeberg.

I det lengste håpet de ansattes organisasjoner at dialogen med ledelsen i AkerBP ville føre frem, men det har ikke skjedd. Nylig varslet Aker BP-ledelsen formelt at de individuelle avtalene avvikles.

Ansatte går til gruppesøksmål

Alvheim2L4A6217
De som går til søksmål mot arbeidsgiver Aker BP jobber både offshore og på land. Illustrasjonsfoto: Aker BP

Det er derfor over 230 Industri Energi-medlemmer har valgt å gå til gruppesøksmål mot egen arbeidsgiver. De ansatte som er med på søksmålet arbeider ved selskapets installasjoner på sokkelen, samt selskapets kontorer og lokasjoner på land.

Etter fusjonen i 2016, valgte Aker BP å flytte hovedkontoret fra Trondheim til Bærum utenfor Oslo. Derfra styres prosessen om å frata de ansatte opparbeidede rettigheter. Beslutningen fra ledelsen vil ramme over 40 prosent av de ansatte i selskapet.

-Det er ikke lovløse tilstander i norsk arbeidsliv. Når Aker-ledelsen sender ut ordre om å frata våre medlemmer viktige rettigheter, gir de oss ikke noe annet valg enn å ta saken til retten, sier Alfheim

LO/Industri Energi-advokat Eyvind Mossige vil føre saken og det er ventet at flere andre forbund vil knytte seg til gruppesøksmålet.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.