Aldri en ny Alexander Kielland-ulykke!

fredag 27. mars 2020

Det er idag, 27. mars, førti år siden Alexander Kielland-ulykken som krevde 123 oljearbeideres liv. Industri Energi markerte dagen med kransenedleggelse utenfor Oljemuseet i Stavanger.

Minnemarkering Alexander Kielland
Forbundet la i dag ned krans til minne om Alexander Kielland-ulykken for førti år siden. Foto: Atle Espen Helgesen

Den verste ulykken noensinne på norsk sokkel skjedde 27. mars 1980 da boligriggen «Alexander L Kielland» kantret under et voldsomt uvær i Nordsjøen.

123 personer omkom, 89 overlevde under dramatiske omstendigheter.

Daværende Nopef (nå Industri Energi) og hele den norske oljeindustrien var sterkt preget av ulykken. Og ulykken fikk i etterkant stor betydning for utviklingen av sikkerheten på norsk sokkel.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier forbundet tok mye lærdom ut av ulykken.

– Det har gjort at oss enda tydeligere i våre helse-, miljø- og sikkerhetskrav både til arbeidsgiverne og myndighetene. Vi skal ikke oppleve noe slikt igjen og vi må alltid huske at vi ikke skal kompromisse med sikkerheten. Hver dag må vi sørge for at sikkerheten er på topp. Aldri en ny Alexander Kielland-ulykke, sier han.

HMS lengst framme i pannebrasken

Frode Alfheim understreker at pågående nedskjæringer og kostnadskutt i oljenæringen, som følge av koronasituasjonen og lav oljepris, må skje med HMS-fokus lengst framme i pannebrasken og i god dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Han påpeker dessuten at Industri Energi er i god dialog med Kielland-nettverket for de etterlatte og at forbundet egentlig skulle deltatt på et stort minnearrangement i Arendal i dag.

–Men koronasituasjonen gjorde det dessverre umulig. Derfor har vi valgt en stille markering i dag med færrest mulig folk og kransenedleggelse ved monumentet vårt «Oljearbeideren» utenfor Oljemuseet i Stavanger, sier Alfheim.

Krans ved monumentet Oljearbeideren

Minnemarkering 40 år siden Kielland
Bjørn Erik Poppe Thorsen, Erling Holmefjord og Lars Anders Myhre fra Industri Energi la ned krans ved monumentet "Oljearbeideren". Foto: Atle Espen Helgesen

Det var tidligere forbundsleder i Nopef Lars Anders Myhre, leder i arbeidslivsavdelingen Erling Holmefjord og leder av Inspektoratet Bjørn Erik Poppe Thorsen som la ned krans ved monumentet.

Lars Anders Myhre, som var forbundsleder da Kielland-ulykken inntraff, beskriver ulykken som en tragedie som rammet ufattelig mange.

Og han minner om at totalt har drøyt 300 mennesker mistet livet i den norske petroleumsvirksomheten, fra 1960-tallet til i dag.

– De har betalt en høy pris for de enorme inntektene de har gitt det norske samfunnet, sier han og understreker at Kielland-ulykken markerer et skille for sikkerheten i Nordsjøen.

-Etter ulykken lyktes vi med å få på plass en rekke ting som vi hadde krevd, blant annet sikkerhetskurs og krav til utstyr. Det gjorde også at man fikk slutt på diskusjonene om alternative transportmidler til sokkelen, og sånn sett fikk befestet at det skulle brukes helikopter. Men det er fælt å tenke på at det måtte koste 123 menneskeliv å få det til, sier Myhre.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.