Alt du trenger å vite om medlemsfordelen Industri Energi BI

torsdag 3. mars 2016

Industri Energis nye unike medlemsfordel gir de som studerer på BI i Norge, mulighet til å få refundert 25 prosent av studieavgiften.

Medlemsfordelen gjelder alle kurs på BI, både nettstudier, deltidsstudier, mastergrader og kurs som går over noen få dager. For mange er det betryggende å vite at BI har et skreddersydd opplegg for «voksenstudenter», altså folk som har vært i arbeidslivet en stund.

Kriterier for å få refusjon

 • Du må ha vært fullt betalende yrkesaktivt medlem i minst 6 måneder.Refusjon av studieavgiften må søkes om hvert år.
 • Arbeidsledige medlemmer omfattes av ordningen hvis de var yrkesaktive medlemmer i minst 6 måneder før de ble ledige.
 • Støtte utover 3 år behandles særskilt og medlemmets studieprogresjon evalueres.
 • Deltidsansatte medlemmer kan få godkjent BI-støtte av forbundet for kurs med inntil 15 studietimer per uke.
 • Studentmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem.

Slik søker du

 • Finn ditt kurs i studietilbudet på www.bi.no
 • Gå til Industri Energis søkeside på BI. 
 • Klikk søk og fyll inn søknaden NB! Husk å legge inn Industri Energi sin søkekode 2015MM01 for å utløse refusjonen. Søkerkoden legges inn av søker like før søknaden sendes inn når du er kommet til siden «BEKREFT OG SEND».

Slik får du refusjon

For å få refundert 25 prosent av studieavgiften, sender du en e-post til Tone Risan, som jobber med regnskap i Industri Energi, med kopi av:

 • akseptbrevet fra BI
 • kopi av faktura/giro fra BI
 • kvittering på betalingen
 • Kontonummeret ditt
 • I epostens emnefelt er det viktig at du skriver inn «BI søkekode 2015MM01 ditt navn»  Eksempel: BI2015MM01 Navn Navnesen
 • Viktig: Husk å sende denne e-posten innen utgangen av semesteret det søkes refusjon om. Gjør du ikke det, bortfaller retten til refusjon.

Du kan også søke stipend

I tillegg å søke refusjon av studieavgiften din, kan du søke om stipend fra Industri Energi med inntil 13.500 kroner i året, altså 6.750 kroner per semester. Som med BI-avtalen, er kriteriet for stipend at du har vært fullt betalende, yrkesaktivt medlem i Industri Energi i minst 6 måneder.

På denne siden finner du mer informasjon om hvordan du søker stipend fra forbundet.

Nyheter
 • Skulder ved skulder med ungdommen mot yrkesfag-kutt

  Hundrevis av ungdommer møtte opp i Molde mandag 11. november for å demonstrere mot Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt forslag om store kutt i fagtilbud på videregående skoler. Det samme gjorde en god gjeng med Industri Energi sine folk i fylket.

 • Ny sjømannspensjon kan gi flere rett til pensjon

  Stortinget har i disse dager oppe til behandling en ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. – Ordningen gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon, sier forhandler Gro Losvik i Industri Energi.