Alt du trenger å vite om medlemsfordelen Industri Energi BI

torsdag 3. mars 2016

Industri Energis nye unike medlemsfordel gir de som studerer på BI i Norge, mulighet til å få refundert 25 prosent av studieavgiften.

Medlemsfordelen gjelder alle kurs på BI, både nettstudier, deltidsstudier, mastergrader og kurs som går over noen få dager. For mange er det betryggende å vite at BI har et skreddersydd opplegg for «voksenstudenter», altså folk som har vært i arbeidslivet en stund.

Kriterier for å få refusjon

 • Du må ha vært fullt betalende yrkesaktivt medlem i minst 6 måneder før studiet starter. Refusjon av studieavgiften må søkes om hvert år.
 • Arbeidsledige medlemmer omfattes av ordningen hvis de var yrkesaktive medlemmer i minst 6 måneder før de ble ledige.
 • Støtte utover 3 år behandles særskilt og medlemmets studieprogresjon evalueres.
 • Deltidsansatte medlemmer kan få godkjent BI-støtte av forbundet for kurs med inntil 15 studietimer per uke.
 • Studentmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem.

Slik søker du

 • Finn ditt kurs i studietilbudet på www.bi.no
 • Gå til Industri Energis søkeside på BI. 
 • Klikk søk og fyll inn søknaden. Viktig: Husk å legge inn Industri Energi sin søkekode 2015MM01 for å utløse refusjonen. Søkerkoden legges inn av søker like før søknaden sendes inn når du er kommet til siden «BEKREFT OG SEND».

Slik får du refusjon

For å få refundert 25 prosent av studieavgiften, sender du en e-post til Tone Risan, som jobber med regnskap i Industri Energi, med kopi av:

 • akseptbrevet fra BI
 • kopi av faktura/giro fra BI
 • kvittering på betalingen
 • Kontonummeret ditt
 • I e-postens emnefelt er det viktig at du skriver inn «BI søkekode 2015MM01 ditt navn»  Eksempel: BI2015MM01 Navn Navnesen
 • Viktig: Husk å sende denne e-posten innen utgangen av semesteret det søkes refusjon om. Gjør du ikke det, bortfaller retten til refusjon.

Du kan også søke stipend

I tillegg å søke refusjon av studieavgiften din, kan du søke om stipend fra Industri Energi med inntil 13.500 kroner i året, altså 6.750 kroner per semester. Som med BI-avtalen, er kriteriet for stipend at du har vært fullt betalende, yrkesaktivt medlem i Industri Energi i minst 6 måneder.

På denne siden finner du mer informasjon om hvordan du søker stipend fra forbundet.

Nyheter
 • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

  LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

 • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

  Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.