Ansatte i Pharma Marine fikk endelig tariffavtalen på plass

Friday 28. October 2016

De 22 ansatte i Pharma Marine som er medlemmer i Industri Energi har endelig fått en tariffavtale med bedriften. Avtalen ble signert med ledelsen tirsdag 25.oktober. – Vi er godt fornøyd, sier klubbleder Janne Olin Ulla.

Charlotte Dyrkorn
-Vi opplevde en åpen og fin dialog med ledelsen i Marine Pharma, sier forbundssekretær Charlotte Dyrkorn i Industri Energi.

Bedriften ligger i Haram kommune i Møre og Romsdal. Forbundssekretærene Einar Olsvik og Bjarne Lavik besøkte bedriften tidligere i sommer for å informere om medlemskap i Industri Energi. Da var tre av de ansatte medlemmer. Nå har det blitt 22 medlemmer.

Charlotte Dyrkorn assisterte de ansatte i forhandlingene med bedriften. Avtalen man valgte å gå inn på er Overenskomsten for kjemisk teknisk industri.

-Vi opplevde en åpen og positiv dialog med ledelsen i Pharma Marine. De hadde stor forståelse for at de ansatte ønsket tariffavtale. Nå kan de ansatte forhandle samlet om lønns-og arbeidsbetingelser innenfor rammeverket av tariffavtalen. Det vil skape oversiktlige og ryddige forhold, sier Charlotte Dyrkorn.

Einar Olsvik sier at underskrivingen av tariffavtale er et stor gjennombrudd.

-Det er en stor begivenhet både for våre medlemmer og forbundet. Vi opplevde i sommer at de ansatte sterkt ønsket denne tariffavtalen, sier Einar Olsvik.

Følgende sitter i styret i klubben: Leder Janne Olin Ulla, nestleder Terje Solheim, og sekretær Leo Hyttemoen.

 

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?