Åpen høring i Stortinget: -Arbeidsdykking er risikofylt og trenger helhetlig regulering

torsdag 11. februar 2021

Industri Energi deltok torsdag i åpen høring i Stortinget om arbeidsmiljølovens anvendelse for yrkesdykking. – Arbeidsdykking er risikofylt og trenger helhetlig regulering, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

DCIM116GOPRO
Arbeidsdykking er potensielt risikofylt og teknisk krevende. Arkivfoto: Andreas Gazis

Ommund Stokka slo i høringen i Stortingets arbeids- og sosialkomité fast at lovproposisjonen som skal behandles er i tråd med hva dykkerne selv har ønsket, og som seriøse aktører i bransjen har ønsket velkommen.

Stokka understreker alvoret og konsekvensene av et uklart lov- og tilsynsverk.

– I løpet av en måned i fjor fikk Sjøfartsdirektoratet 47 bekymringsmeldinger på arbeidsoperasjoner som brøt med regelverket. Ikke én av meldingene resulterte i pålegg. Det står i sterk kontrast til Arbeidstilsynets (Atil) tilsynsrapport som har gått gjennom en stor del av dykkebransjen. Atil har gitt pålegg i 60 prosent av tilsynene. Arbeidet ble stanset ved fem tilfeller på grunn av umiddelbar fare for liv og helse – og fire dykkebedrifter ble politianmeldt, sier Stokka.

Dykkerne har endelig blitt hørt, regjeringen vil at arbeidsmiljøloven skal gjelde for all innaskjærs dykking

Trenger klarhet i regelverket

Ommund Stokka åpen høring om dykking 20210211_092205
Områdeleder Ommund Stokka deltok i den digitale stortingshøringen. Foto: Atle Espen Helgesen

Stokka forklarte i høringen at dykking er komplekst, teknisk og har en tung medisinsk slagside.

-Høyesterett har etterlyst klarhet i regelverket, og tilsynene har vært usikre. Denne situasjonen har vært dykkernes arbeidshverdag. Når de ikke er i vannet, jobber yrkesdykkerne side om side med oppdretterens røktere i drift på oppdrettsmerden. Røkterne er dekket av Arbeidsmiljøloven. Dykkernes vernelov har vært uavklart.

Lovproposisjonen gir ifølge Stokka en avklaring. -Lovproposisjonen sier klart at arbeidsdykking er potensielt risikofylt, teknisk og trenger helhetlig regulering, sier han.

Felles front mot useriøse aktører

Ommund Stokka understreker at hvis  forslaget fra regjeringen blir vedtatt vil hele bransjen måtte følge samme lovverk. Det vil gjøre topartsarbeidet på arbeidsplassen og trepartsarbeidet med tilsynet enklere og mer forutsigbart.

-Det at alle har samme lov og forskriftsverk, vil fremme sunn konkurranse, og en felles front mot useriøse aktører. Konkurransen vil skje på kvalitet og effektive løsninger, ikke på dykkernes arbeidstid og sikkerhet.

Han minner samtidig om at innleie er strengt regulert i arbeidsmiljøloven, men mangler tilsvarende regulering i skipsarbeidsloven. – Sammen med en helhetlig tilnærming til dykkernes vernelov og stillingsvern vil det sikre at også ansettelsesforholdene blir forutsigbare. Og arbeidsmiljølovens kapittel 10 er laget for at man skal finne ryddige, funksjonelle arbeidstidsordninger sammen som arbeidslivets parter.

Industri Energi er LOs dykkeforbund, og forbundet har organisert dykkere siden 1977.

-Vi har mye å takke nordsjødykkerne for, men de betalte en for høy pris. Nå er en ny stor næring avhengig av dykkernes innsats, avslutter Stokka.

Vi forventer solid politisk flertall for å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for all yrkesdykking

Industri Energi har i flere tiår jobbet for å øke sikkerheten for yrkesdykkerne

Nyheter