Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

torsdag 28. mai 2020

Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge og noe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

Lill Heidi Bakkerud.
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi har jobbet med karantenesituasjonen siden mars for å sikre best mulig løsning for utenlandske arbeidere som må i karantene, samtidig som smittevernhensynet ivaretas.

Forbundet har blant annet gjennom LO bedt justisministeren om å avklare hva som er årsaken til ulik politikk ved ankomst fra ulike nordiske land – og krevd at hvis det ikke kan forklares på en god måte, så må det endres.

Det er særlig mange av våre danske medlemmer som har opplevd det som urettferdig å måtte tilbringe, før 14 dager, nå ti dager i karantene når de skal på jobb i Norge, mens svensker og finner har sluppet.

I en pressemelding fra regjeringen torsdag er det klart at fra og med 1. juni kan folk gjennomføre jobbreiser i hele Norden, på samme vilkår som vi har for Sverige og Finland.

-Det at regjeringen nå innfører like regler i hele Norden er en gladnyhet som vil gjøre situasjonen mye enklere for våre danske medlemmer som har måttet være i karantene når de ankommer landet, sier Lill- Heidi Bakkerud.

Regjeringen skriver i pressemeldingen at alle arbeidstakere fra alle de nordiske landene nå stilles likt, noe som gjør det lettere for næringslivet å benytte arbeidskraft fra flere land enn Sverige og Finland.

Nyheter
  • Industri Energi forventer et godt og ansvarlig tariffoppgjør

    - Vi skal sørge for et oppgjør som gir våre medlemmer deres rettmessige del av det de har krav på både i forhold til lønn og arbeidsvilkår. Samtidig skal vi opptre ansvarlig slik at de fortsatt har en arbeidsplass å gå til, sier Asle Reime som har det politiske ansvaret for årets hovedoppgjør i Industri Energi.

  • Klar tale fra industrilederne: Nå er det blodig alvor!

    -Dette er blodig alvor for bedriftene, de ansatte og lokalsamfunnene over hele landet, slo forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, sammen med lederne i Fellesforbundet, EL og IT forbundet, Norsk Industri og Energi Norge fast overfor statsrådene Tina Bru og Iselin Nybø torsdag.