Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

torsdag 28. mai 2020

Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge og noe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

Lill Heidi Bakkerud.
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi har jobbet med karantenesituasjonen siden mars for å sikre best mulig løsning for utenlandske arbeidere som må i karantene, samtidig som smittevernhensynet ivaretas.

Forbundet har blant annet gjennom LO bedt justisministeren om å avklare hva som er årsaken til ulik politikk ved ankomst fra ulike nordiske land – og krevd at hvis det ikke kan forklares på en god måte, så må det endres.

Det er særlig mange av våre danske medlemmer som har opplevd det som urettferdig å måtte tilbringe, før 14 dager, nå ti dager i karantene når de skal på jobb i Norge, mens svensker og finner har sluppet.

I en pressemelding fra regjeringen torsdag er det klart at fra og med 1. juni kan folk gjennomføre jobbreiser i hele Norden, på samme vilkår som vi har for Sverige og Finland.

-Det at regjeringen nå innfører like regler i hele Norden er en gladnyhet som vil gjøre situasjonen mye enklere for våre danske medlemmer som har måttet være i karantene når de ankommer landet, sier Lill- Heidi Bakkerud.

Regjeringen skriver i pressemeldingen at alle arbeidstakere fra alle de nordiske landene nå stilles likt, noe som gjør det lettere for næringslivet å benytte arbeidskraft fra flere land enn Sverige og Finland.

Nyheter
  • Negotiations on the mobile rig agreement has begun

    Negotiations between Industri Energi and the Norwegian Shipowners' Association began on Tuesday afternoon in Oslo. - We expect a general wage rise and several important adjustments in the mobile rig agreement, says union leader Frode Alfheim Industri Energi.

  • Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund startet tirsdag ettermiddag i Oslo. –Vi forventer et generelt lønnstillegg og flere viktige justeringer i flyteriggavtalen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.