Applaudert for jobben de gjør for det norske samfunnet

onsdag 20. november 2019

En bortimot fullsatt sal på LOs olje- og gasskonferanse ga full støtte til Wintershall Dea og Seadrill sin boring utenfor kysten av Nordland.

DSC_6287
Klubbleder Arild Berntsen i Seadrill (tv) og samfunnskontakt Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea fikk støtte fra salen for jobben selskapene gjør under boringen utenfor Nordland. Foto: Atle Espen Helgesen

Under oppsummeringen av LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger sa Frode Alfheim (forbundsleder i Industri Energi og leder i LOs olje- og gassutvalg) at man må ha samfunnsaksept for olje- og gassvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

-Samtidig, når Stortinget har sagt ja til petroleumsaktivitet og det er tildelt konsesjoner i et område, så er det helt etter lovverket. Når det da stilles spørsmål ved om boringen er lovlig, og det brukes juridiske ressurser for å prøve å stoppe den, så er det en amerikanisering som vi ikke kan akseptere, sa Alfheim.

Han oppfordret alle deltakerne på LOs olje- og gasskonferanse om å gi applaus til samfunnskontakt Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea og klubbleder Arild Berntsen i Seadrill for jobben de gjør for det norske samfunnet.

Frode Alfheim understreker at de ansatte på riggen er fullt klar over hvilket ansvar de har for at boringen utenfor Helgelandskysten skjer på en forsvarlig måte. – Et kompetent mannskap er den beste garantien man kan ha for at virksomheten skjer trygt og godt, både for folk og miljø, sier han.

Det er Seadrills rigg «West Hercules» som i disse dager borer Toutatis-brønnen utenfor kysten av Nordland, med Wintershall Dea som operatør.

Nyheter
  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.

  • -Ungdom bør satse på oljebransjen hvis de vil løse klimautfordringen

    -Det viktigste signalet vi kan gi til ungdommen er at hvis de vil være med å redde verden og løse klimautfordringen, så er det oljebransjen de må satse på, sa forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, i en debatt på Sandefjord-konferansen tirsdag.