Arbeid for alle er det som skal til for å komme oss ut av krisen

tirsdag 21. april 2020

Forbundsleder Frode Alfheim understrekte på et møte med statsministeren i dag at det trengs tiltak for å skape aktivitet og sysselsetting, langs hele kysten og over hele landet.

beskjært IMG_20200421_162523
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, deltok på videomøtet med statsministeren fra hjemmekontor. Foto: Privat

Forbundsleder Frode Alfheim deltok tirsdag ettermiddag i et toppmøte om industri, olje og energi med statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø og olje- og energiminister Tina Bru.

I sitt hovedinnlegg understrekte Alfheim at det er arbeid som bygger samfunn.  -Dette er hva framtiden handler om. Arbeid til alle er det som skal til hvis vi skal komme oss ut av krisen. Det er ikke et alternativ å gå mot massearbeidsledighet, sa han.

Alfheim ber om tiltak som kan skape aktivitet på hele sokkelen, langs hele kysten og over hele landet.

-Det er en styrke at partene i arbeidslivet er enige om hva som skal til. Investeringene på sokkelen er en nøkkel for å kunne beholde verdikjeden i olje- og gassbransjen både på kort og lang sikt, sa han og viste til at også satsing på karbonfangst og -lagring vil kunne gi umiddelbar og langsiktig effekt.

Økte nettkostnader og krevende markedsforhold

Prosessindustrien i Norge står overfor en svært krevende situasjon med økte nettkostnader og et marked som er i ferd med å forsvinne på grunn av koronakrisen.

-Markedet rår vi ikke over, men det vi kan gjøre er å sette oss ned sammen med arbeidsgiverne og myndighetene, med sikte på å skape rammebetingelser som i størst mulig grad legger til rette for produksjon av industrivarer, som vi vet at igjen kommer til å være etterspurt, sa Alfheim.

Aluminium er et eksempel på en vare det kommer til å være stort behov for i den grønne omstillingen vi står midt oppe i, og som må fortsette framover.

-Det er derfor viktig å se på muligheter til å stimulere den norske kraftkrevende landindustrien!

Alfheim understrekte også hvor viktig det er med et velfungerende marked og påpekte at Europa er Norges viktigste handelspartner.

Nye muligheter som kan gi store effekter på sikt

Alfheim viste dessuten til at satsing på havvind, utvikling av havbunnsmineraler og produksjon av hydrogen er områder som kan gi store effekter på lang sikt.

– Da er det ikke bare selve prosjektene som må opp og gå. Det trengs en statlig satsing rettet mot hele verdikjedene, slik at arbeidsplasser skapes langs hele kysten.

– Vi har også en unik mulighet til å bygge opp en ledende klynge for utvikling og produksjon av vaksiner til mennesker, dyr og fisk. Her har vi både kunnskap og muligheter, sa han.

Bruk det statlige eierskapet til å stimulere til sysselsetting

På møtet med statsministeren vektla Frode Alfheim at staten også må vurdere hvordan den kan være fødselshjelper til prosjekter som av ulike grunner har stoppet opp.

Han pekte på at det både på Odda, i Sandnessjøen og på Veidnes er prosjekter som med litt drahjelp kan gi langsiktige muligheter for Norge.

Alfheim understrekte at staten må bruke mulighetene som ligger i det statlige eierskapet til å stimulere til sysselsetting i Norge.

Støttet bransjenes krav

Frode Alfheim betegner dagens møte med statsministeren som godt og understreker at han støttet energibransjens representanter i deres ønske om mer fornybar energiproduksjon i Norge.

-Det er et skjebnefellesskap mellom fastlandsindustrien og energibransjen. Og det er viktig at det er tilgang på nok energi når vi skal reindustrialisere landet etter korona, sier han.

Alfheim støttet også oljeindustriens representanter og deres ønske om utsatt skatt. – Vi stiller oss bak disse kravene sånn at oljebransjen kan holde folk i arbeid, men vi forutsetter at dette er norske arbeidsplasser, sier han.

Deltakerne på dagens toppmøte med statsministeren, næringsministeren og olje- og energiministeren var:

Konsernsjef Jannicke Hilland BKK
Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter Hafslund Eco
Konsernsjef Gunvor Ulstein Ulstein
Administrerende direktør Stein Lier-Hansen Norsk Industri
Konsernsjef Ståle Kyllingstad IKM
Styremedlem Helge Aasen Elkem
Administrerende direktør Monica Bjørkmann Subsea7 Norge
Konserndirektør Arne Sigve Nylund Equinor
Forbundsleder Jan Olav Andersen El og IT
Forbundsleder Frode Alfheim IndustriEnergi
Nyheter
  • Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor

    Styret i Equinor har besluttet at saudabuen Anders Opedal skal ta over som konsernsjef i selskapet. Det skjer etter at nåværende sjef, Eldar Sætre, ønsker å gå av med pensjon. – Vi takker Sætre for godt samarbeid og har positive forventninger til Opedal, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim og hovedtillitsvalgt i selskapet, Per Martin Labråthen.

  • -Hvis Europa skal nå klimamålene trengs all hydrogen vi kan produsere

    - Hvis hydrogen skal være en av de sentrale klimaløsningene i Europa, så er det utslippene som må stå i høysetet, ikke opprinnelsen, sier Geir Seljeseth som leder Industri Energis Europa-kontor i Brussel.