Arbeidsretten er enig med klubben vår i Saipem

onsdag 22. april 2020

En fersk dom fra Arbeidsretten slår fast at Saipem frifinnes for tariffstridig utvelgelse ved permittering eller oppsigelse, nettopp slik Industri Energis lokale klubb SEA har hevdet hele tiden.

IMG_0409
Robert de Vries, klubbleder i Saipem.

Utgangspunktet for saken var at Saipem Employees Association (SEA) og bedriften Saipem SpA Norway Branch i år 2000 var enig om at norske lønns- og arbeidsvilkår skulle gjelde for italienske ansatte på norsk sokkel. Men italienerne kunne ikke være ansatt direkte i Saipem Norge, men ble istedenfor ansatt i et innleieselskap RC Consultants, nå kalt NES.

-Da det i forrige oljenedtur ble snakk om permitteringer i Saipem, brukte Safe dette som et verveargument og hevdet at italienerne i NES skulle sparkes ut først, mens vi hele tiden hevdet at det kunne de ikke gjøre, sier Robert de Vries, som er klubbleder i Industri Energi, Saipem.

Like fullt brukte Safe-klubben dette som et verveargument og hentet flere titalls medlemmer fra Industri Energi på grunn av denne saken.

Safe og DSO valgte å kjøre sak i Arbeidsretten i fjor, men da oppfordret dommeren på det sterkeste å finne en løsning utenfor rettssystemet. Det skjedde ikke og saken kom opp for Arbeidsretten igjen i år.

«Spørsmålet i saken var om det er tariffstridig at ansiennitetsvurderingen for utvelgelse ved permittering eller oppsigelse i Saipem Drilling Norway AS inkluderer arbeidstakere som formelt sett er leid inn fra selskapet NES Global Offshore AS».

Den ferske dommen i Arbeidsretten slår fast at Saipem frifinnes for påstanden. Dommen er enstemmig og kan ikke ankes.

Klubbleder Robert de Vries sier dommen er som forventet og slik Industri Energi-klubben har sagt hele tiden. – Denne saken skulle aldri vært brakt inn for rettssystemet og har i realiteten bare vært propaganda og en ufin måte å drive vervekampanje på, sier han.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.