Arbeidsretten: Fortsatt 200 timer ferie for skiftansatte på land i Statoil

torsdag 18. desember 2014

–Dommen fra Arbeidsretten slår fast at alle som har 200 timer ferie i Statoil fortsatt kan opprettholde dette. Det kom også frem at det foretas for høye ferietrekk for mange ansatte på Statoils anlegg. Dette vil vi beregne og kreve etterbetaling for av Statoil.

– Vi mottok dommen tirsdag, og vil bruke god tid til å gå igjennom den, sier forbundsleder Sande. Dommen innebærer ingen endring for våre medlemmer som jobber i Statoil.

Uenighet om feriefratrekk

Leif Sande
Forbundsleder Leif Sande

Bakgrunnen for dommen er uenighet mellom Statoil og Forbundet om feriefratrekk for Industri Energi-medlemmer som arbeider fast på land i operatørbedrifter. Statoil hevdet at ferie på 200 timer var tariffstridig.Tvisten har sin bakgrunn i arbeidstidsordninger ved enkelte av landanleggene til Statoil ASA (Statoil). Skiftplaner har tilbake i tid vært satt opp lokalt. Ved Statoils landanlegg på Tjeldbergodden, Mongstad og Sture & Kollsnes har det vært praktisert et feriefratrekk på 200 timer.

Etterbetaling

– I dommen fra Arbeidsretten kom det også frem at flere av våre medlemmer på Statoils anlegg har hatt for høye ferietrekk. Dette vil vi nå regne mer på og kreve etterbetaling for, sier Sande.

 

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.