Arbeidsretten: Fortsatt 200 timer ferie for skiftansatte på land i Statoil

Thursday 18. December 2014

–Dommen fra Arbeidsretten slår fast at alle som har 200 timer ferie i Statoil fortsatt kan opprettholde dette. Det kom også frem at det foretas for høye ferietrekk for mange ansatte på Statoils anlegg. Dette vil vi beregne og kreve etterbetaling for av Statoil.

– Vi mottok dommen tirsdag, og vil bruke god tid til å gå igjennom den, sier forbundsleder Sande. Dommen innebærer ingen endring for våre medlemmer som jobber i Statoil.

Uenighet om feriefratrekk

Leif Sande
Forbundsleder Leif Sande

Bakgrunnen for dommen er uenighet mellom Statoil og Forbundet om feriefratrekk for Industri Energi-medlemmer som arbeider fast på land i operatørbedrifter. Statoil hevdet at ferie på 200 timer var tariffstridig.Tvisten har sin bakgrunn i arbeidstidsordninger ved enkelte av landanleggene til Statoil ASA (Statoil). Skiftplaner har tilbake i tid vært satt opp lokalt. Ved Statoils landanlegg på Tjeldbergodden, Mongstad og Sture & Kollsnes har det vært praktisert et feriefratrekk på 200 timer.

Etterbetaling

– I dommen fra Arbeidsretten kom det også frem at flere av våre medlemmer på Statoils anlegg har hatt for høye ferietrekk. Dette vil vi nå regne mer på og kreve etterbetaling for, sier Sande.

 

Nyheter
  • Tillitsvalgte i Industri Energi gir innspill til nye læreplaner for yrkesfag

    – Det er flott at det blir mer fokus på yrkesfagene. For min egen del, brenner jeg for yrkesfag og spesielt inn mot kjemi-og prosessfag, og det er derfor gledelig og registrere at interessen for å bli lærling i industrien er økende, sier Morten Ødegård, tillitsvalgt i Industri Energi Yara i Porsgrunn.

  • Boliglån: Ny avtale gir bedre renter til medlemmene

    LO og forbundene har nå fremforhandlet nye og lavere renter for medlemmene på boliglån. Førstegangskjøpere får en spesielt god deal med nominell rente på 2,25 prosent. Alle andre medlemsgrupper kommer også svært godt av den nye avtalen, og tilbys en rente fra 2,32 prosent.