Arbeidsrettssak om flyteriggavtalens virkeområde starter tirsdag

mandag 1. mars 2021

Arbeidsrettssaken om hvilken tariffavtale som skulle gjelde for de ansatte som jobbet på «Hanne Knutsen» i perioden før den ble koblet opp på Martin Linge-feltet starter tirsdag.

arbeidsretten bilde-w1600

Stridsspørsmålet i arbeidsrettssaken er når de ansatte skulle gått over på flyteriggavtalen.

Den tidligere bøyelasteren «Hanne Knutsen» la fra kai i Polen 19. mai 2018, etter å ha blitt bygd om til en flytende lager- og lasteenhet (FSO). 23. mai kom den inn på norsk kontinentalsokkel og samme dag la den til kai i Haugesund.

Mannskapet gjorde de siste ferdigstillingene og klargjorde FSO-fartøyet, før de dro ut og koblet seg opp på lastebøye på Martin Linge-feltet 30. august.

I perioden fram til «Hanne Knutsen» var koblet opp på Martin Linge-feltet gikk de ansatte på tariffavtalen NIS Nordic Agreement, som er en avtale mellom Norges Rederiforbund og Norsk Sjømannsforbund.

Dette mener Industri Energi var feil, og at de ansatte skulle gått på flyteriggavtalen fra fartøyet krysset kontinentalsokkelen 23. mai.

Rettssaken starter i Arbeidsretten 2. mars og det er satt av to dager i retten. Motpart er Norges Rederiforbund og Knutsen OAS Shipping. Saken er prinsipielt viktig for bransjen.

Les mer:
Andreas og kollegene slåss for å få etterbetalt lønn

Arbeidsretten Saksnummer: 22/2020

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.