Årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO er i gang

onsdag 24. mars 2021

Lønnsoppgjøret mellom LO og NHO startet med kravoverlevering i dag. I år er det et såkalt mellomoppgjør hvor vi bare forhandler om kroner og øre.

image001
LO-leder Peggy Hessen Følsvik overleverte LOs krav til NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto Trond Gram, LO

LOs krav i årets oppgjør er å sikre kjøpekraften og å heve lønnen for de lavest lønte.

– Denne krisen kan ikke løses med reallønnsnedgang. Det er åpenbart at det å sikre kjøpekraften vil skape en trygghet for inntekt som folk trenger nå. Det er også viktig for å holde hjulene i gang i en krevende tid, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik under kravoverleverelsen i Oslo.

I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at det det bare forhandles om lønn. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelser i overenskomstene.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, er med i forhandlingsdelegasjonen til LO.

Det er satt av to dager til forhandlingene. Hvis LO og NHO ikke blir enig, møtes de til mekling hos Riksmekleren 9.-10. april. Kommer partene ikke til enighet der, kan det bli streik.

Når forhandlingene mellom LO og NHO er ferdige og man er enig om rammen for oppgjøret, fortsetter forhandlingene på de ulike overenskomstene, for eksempel mellom Industri Energi og arbeidsgivernes organisasjoner Norsk Industri og Norsk olje og gass.

Du kan følge lønnsoppgjøret på www.industrienergi.no og på www.lo.no.

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.