Årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO er i gang

mandag 11. mars 2019

Hovedforhandlingene mellom LO og NHO startet mandag 11. mars. Forhandlingene ledes av Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO og Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder. LO krever et skikkelig løft for de lavest lønte i årets oppgjør.

Forhandlingsstart LO/NHO 2019
Årets tariffoppgjør startet med kravsoverlevering mellom partene. Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder til venstre og Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Foto: Erlend Angelo i LO Media.

Forhandlingene startet med kravsoverlevering den 11. mars klokken 13.00 i Næringslivets Hus i Oslo. LO krever et skikkelig løft for de lavest lønte ved årets lønnsoppgjør. I tillegg vil LO kjempe for økt kjøpekraft for alle grupper.

– I år er det vår tur. Arbeidsfolk skal ha sin del av kaka, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Dersom LO og NHO blir enige innen torsdag 14. mars vil resultatene bli behandlet i partenes respektive organer. Kommer de ikke til enighet, blir det brudd og oppgjøret går til mekling. Meklingen skal være avsluttet innen 31. mars klokken 24.00.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Tariffavtalene gjelder for to år, og LO og NHO forhandler om lønnsregulering for 2. avtaleår.

Mellomoppgjør foregår alltid slik at LO gjennomfører en felles forhandling i LO-NHO-området. Forhandlingene omfatter ca 200 000 LO-medlemmer fordelt på 124 avtaler og mange bransjer.

Les mer om tariffoppgjøret 2019 her på LO sine sider.

Les også: LO vil kjempe for de lavlønste i lønnsoppgjøret. I dag ble kravene overlevert til arbeidsgiverne på www. frifagbevegelse.no

 

Nyheter