-Bedrifter og arbeidsplasser i fare med Regjeringens forslag til CO2-avgift

mandag 25. november 2019

-Regjeringens forslag til CO2-avgift i Statsbudsjettet for 2020 setter bedrifter og arbeidsplasser i fare. Dette gjelder blant annet porselensfabrikken Figgjo og ammoniakkfabrikken til Yara i Porsgrunn, sier spesialrådgiver Arild Theimann i Industri Energi.

Arild Theimann
Spesialrådgiver Arild Theimann i Industri Energi.

I følge E24 og Stavanger Aftenblad vil 40 norske industribedrifter som mister fritaket for CO2-avgift ut med millioner av kroner ekstra hvert år.

-Dette er en håpløs klimapolitikk og elendig næringspolitikk. En ren risikosport sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Fører til karbonlekkasje

Arild Theimann er ikke mindre nådig.

-Forslaget vil ikke føre til reduserte klimautslipp, men tvert i mot føre til karbonlekkasje til land som har et tvilsomt forhold til klimautslipp. Dette er en åpenbar konsekvens av forslaget til Regjeringen, sier Theimann.

Konkret i Statsbudsjettet foreslår Regjeringen å oppheve fritaket på CO2-avgift på naturgass og gasser som propan og butan (LPG som industrien bruker til kjemisk reduksjon i elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser.)

Det har fremkommet en rekke eksempler på at avgiftsforslaget gir for høy belastning på enkeltbedrifter i eksportindustrien. Dette gjelder både kvotepliktige industribedrifter og mindre industribedrifter som faller utenfor EUs kvotesystem fordi deres installerte energianlegg har kapasitet lavere enn 20 MW.

Brev til Regjeringen

Industri Energi, Norsk Industri, Fellesforbundet, Drivkraft Norge og EGN-Energigass i Norge har sammen forfattet dette brevet til Regjeringen.

Nyheter