Ber om koordinerte, enhetlige tiltak innenfor olje- og gassbransjen

fredag 13. mars 2020

-Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund oppfordres til å gjøre koordinerte tiltak innenfor olje- og gassbransjen, for å sikre at de ulike medlemsbedriftene opptrer likt overfor de ansatte, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Frode Alfheim lite
Frode Alfheim, forbundsleder.

Alfheim har tatt kontakt med Norsk olje og gass for å understreke dette og bedt de koordinere dette også overfor Rederiforbundet.

-Hensikten er å sikre at tiltakene på grunn av coronaviruset blir håndtert gjennom trepartssamarbeidet mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet (LO og NHO) og myndighetene. Og at man unngår at hvert enkelt selskap håndterer dette hver for seg, sier Alfheim.

Han viser som eksempel til hvordan selskapene håndterer situasjoner der ansatte som har vært i utlandet og skal på jobb offshore, og hvordan bedriftene håndterer situasjonen i forhold til alle britene som jobber på sokkelen.

-Og hva med de som må være hjemme med unger ettersom skoler og barnehager er stengt, spør han.

Alfheim har fått bekreftet at det blir et møte med Norsk olje og gass førstkommende tirsdag, der blant annet disse spørsmålene vil bli tatt opp.

Frode Alfheim hadde også telefonmøte med olje- og energiminister Tina Bru fredag ettermiddag.

-Jeg orienterte henne om situasjonen slik vi ser den og understrekte at det vil være fornuftig av regjeringen å holde seg oppdatert på diskusjonene som foregår i bransjen, sier han og påpeker at Tina Bru ba om å få beskjed hvis det er noe hun kan bidra med.

Olje- og gassområdet har et spesielt fokus nå, siden det er en del i denne bransjen som skiller seg fra resten av arbeidslivet.

Det som gjelder arbeidstakersituasjonen generelt vil vi ha et sterkt fokus på gjennom LO-familien. I tillegg har jeg bedt forhandlingsavdelingen se på hele organisasjonsområdet vårt  – både på land og sokkel – og komme med forslag til mulige tiltak, sier han.

-I tiden framover kommer vi til ha betydelig fokus på det som skjer ute på arbeidsplassene, både i forhold til virussituasjonen og tiltak, sier Alfheim.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.