Beredskapskonferansen 2018: – Vi må være HMS-verdensmestere også i nordområdene

torsdag 31. mai 2018

– Vi har bevist i Nordsjøen at vi er verdens beste på HMS. Nå må vi gjøre det det samme i Barentshavet, sier Frode Alfheim i Industri Energi.

Frode Alfheim Beredskapskonferansen 2018
Frode Alfheim holdt innlegg på Beredskapskonferansen 2018.

Onsdag 30. april holdt Alfheim innlegg på Beredskapskonferansen i Stavanger 30. mai, under tittelen «Hvordan skal vi fortsatt være verdensledende innen HMS og beredskap?».

Det er i nord veldig mye av den nye aktiviteten i olje- og gassbransjen vil komme i tiden fremover, og det er et klart krav fra Industri Energi at det skal minst like sikkert å jobbe i Barentshavet som på den etablerte delen av norsk sokkel.

– Vi har bygd opp det norske HMS-systemet i Nordsjøen. Nå må vi brette opp ermene og gjøre det samme i Barentshavet, sier Frode Alfheim.

– Her vil jeg trekke frem utvalgsarbeidet «HMS-utfordringer i nordområdene», hvor Industri Energi var med.

Aktivitet i nord innebærer helt spesielle hensyn når det gjelder HMS og beredskap, knyttet til klima, avstander logistikk og infrastruktur.

– Nå er det viktig at dette arbeidet følges opp, og arbeidstakersiden blir en sentral part, sier Alfheim.

Alfheim understreker også hvor viktig HMS er for at næringen skal ha «licence to operate – aksept fra samfunnet rundt oss. En storulykke i Barentshavet ville vært katastrofalt for samfunnsaksepten til å drive med olje og gass.

Den norske modellen – faste jobber, trepartssamarbeid og trygge arbeidstakere, er en forutsetning for god HMS

Alfheim mener det er av avgjørende betydning for HMS-nivået at vi viderefører den norske modellen, med faste ansettelser og godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

– Den norske modellen, med faste ansettelser fremfor midlertidige, er en forutsetning. Med faste ansettelser får man arbeidstakere som føler eierskap til jobben, og man får dyktige folk som kan og gjør jobben sin skikkelig.

– Faste ansettelser er videre svært viktig for at vi skal lykkes med å organisere arbeidstakere, som igjen er en forutsetning for et velfungerende trepartssamarbeid. Og som vi har understreket flere ganger tidligere, er godt trepartssamarbeid helt avgjørende for HMS, sier Alfheim, som også legger vekt på betydningen av å sørge for at vi har en næring som har gode rammevilkår og er lønnsom.

– Har vi ikke en næring som er lønnsom, blir det fort til at mange drar «for dyre HMS-krav»-kortet. Det må vi unngå, sier Alfheim.

Om Beredskapskonferansen

Beredskapskonferansen er en arena for nasjonal og internasjonal erfaringsutveksling og samarbeid om beredskap på land og sokkel. Konferansen arrangeres for niende gang.

I år holdes konferansen på Clarion Hotel i Stavanger 30. og 31. mai.

Beredskapskonferansen arrangeres av Industri Energi, Norsk olje og gass, OFFB, Petroleumstilsynet, Conventor og Nofo. Mer om årets program og hovedtema finner du på konferansens nettsider.

Nyheter