087

Klar tale fra tillitsvalgt: Legg til rette for olje i nord!

torsdag 20. april 2017

Under markeringen til støtte for oljeindustrien var det spesielt en tale som gjorde inntrykk. Hovedtillitsvalgt Terje Nilsen ved Statoil Melkøya fortalte om hvor mye oljeinvesteringene i nord har betydd for hele samfunn. Her kan du lese talen hans.

087
Terje Nilsen er hovedtillitsvalgt ved Statoil Melkøya.

Billett merk “Ikke nordlending” kunne man lese i hovedstadsavisene i tidligere tider når det skulle leies ut husvære. Folk sørpå lurte på om finnmarkingene hadde hale da de kom farende sørover på grunn av tyskernes herjinger og brente jords taktikk. Carl I. Hagen hadde et klart budskap til latsabbene i nord – få nevene opp av lomma og kom dere i arbeid. Karakteristikkene har vært mange. Få har hatt tillit til at folket nordpå skulle få til annet enn småbruk og fiske.

Vel folkens – skepsisen er gjort til skamme. Vi vet og har alltid visst at nordpå finnes mye spennende næringsvirksomhet som bringer et anseelig bidrag inn til vår statskasse. En stadig voksende fiskerinæring, bergverk og turisme bringer arbeidsplasser og velstand til en landsdel som har opplevd store svingninger. Nå er olje- og gassnæringen på vei med full fart inn i den nordlige landsdelen og vil etter alle solemerker bli det helt store.

Allerede i dag har vi olje-og gassproduksjon som bidrar så det monner. I 1997 begynte produksjonen på produksjonsskipet Norne, i 2007 kom gassanlegget på Melkøya og i 2012 nytt produksjonsskip Skarv. På 20 år har den nord-norske andelen av næringen innbragt mer enn 350 milliarder norske kroner. I 2014 eksporterte den samlede nord-norske industri, utenom olje og gass, for 36 milliarder kroner. Dersom man legger til petroleumsandelen, så ble totalen pålydende 94 milliarder kroner. Salg av olje og gass fra nord utgjorde 58 milliarder. Mer enn halvannen gang mer enn øvrig nord-norsk industri tilsammen.

Det italienske oljeselskapet ENI og plattformen Goliat kom i gang med sin oljeproduksjon i mars i fjor og vil bidra til å pynte ytterligere på dette bildet – og enda er vi så vidt kommet i gang. Aasta Hansteen vil etter planen komme i produksjon til neste år og nye funn bereder grunnen for nye produksjonsenheter som vil bringe eventyret videre.

Hammerfest, en by der befolkningen ventet i kø på flyttebilen for 15 år siden, fikk tilværelsen snudd på hodet etter at Stortinget sa ja til utbygging av Snøhvitfeltet. Over natta endret pessimisme og stagnasjon seg til optimisme og utvikling. Flyttebilene måtte gjøre vendereis med unge som ville hjem igjen for å jobbe i hjembyen sin. Mange hadde med seg bruderov sørfra slik at byens befolkning økte utover det antallet Hammerfest hadde hatt i tidligere velmaktsdager. Det er vanskelig å uttrykke hvor mye Snøhvit har betydd for Hammerfest. Nedslitte sykehjem, skoler, barnehager, idrettsanlegg, veinett osv er blitt pusset opp og satt istand. Nybygg i både privat og offentlig regi er blitt reist. Arbeidsledighet er blitt et fremmedord.

Ikke bare Hammerfest nyter godt av aktivitetene rundt Melkøya. I Alta har mange entreprenører gjort gode penger på bygge- og vedlikeholdsaktivitet i nabobyen på kysten. Honningsvåg har fått tilført ny aktivitet i form av oljevernberedskap. En hel landsdel med en kompetent leverandørindustri er med og konkurrerer på arbeidsoppdrag i Hammerfest.

Vi som jobber på Melkøya er stolte av det vi gjør. Ikke bare bringer vi energi til verden, inntekter til Hammerfest, Finnmark og Norge, arbeidsplasser og velstand. Vi bidrar samtidig til en fornuftig energipolitikk der det vi produserer og selger er med på å fortrenge kull. Energimengden i hvert skip som seiler fra Melkøya tilsvarer energien av produksjonen fra Alta kraftverk i ett og et halvt år. Gassen vi produserer forurenser halvparten av det kull gjør og ingen produserer gass på en mer miljøvennlig måte enn det vi gjør.

Min oppfordring til Arbeiderpartiets landsmøte er: Vær med og tilrettelegge for videre utvikling av olje- og gassnæringen i nord. Det vil være god velferdspolitikk- og miljøpolitikk. Grønn fundamentalisme uten fotfeste i den virkelige verden, er feil medisin for Norge og verden. Vi deler visjonen om et klimanøytralt samfunn, men det ligger langt fremfor. Veien dit går via norsk olje og gass.

Nyheter