Bli med og press strømprisene ned!

onsdag 7. desember 2016

Vi tapte slaget om lovendringen, men det betyr ikke at vi gir opp kampen mot nye kabler! Men vi trenger flere med oss i kampen. Bli med og spre kunnskap og informasjon rundt om i avdelingene.

Leif
Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi

Industri Energi var sterkt imot at energiloven skulle endres, slik at de private kraftselskapene kan bygge egne kraftkabler til utlandet. Flere kabler vil drive strømprisene videre opp for alle som bor i Norge. Dette kan få dramatiske følger for svært mange av våre medlemmer. Venstre sikret dessverre regjeringen flertall for at loven ble endret, og at Stortinget ikke får anledning til å mene noe om hvorvidt det skal gis konsesjoner for private kabler.

Sammen er vi sterke

-Vi tapte slaget om lovendringen, men det betyr ikke at vi gir opp kampen mot nye kabler! Skal vi vinne denne kampen, må alle gode krefter bidra. Først og fremst er det nå viktig å bygge en opinion mot slike kabler. Da kreves det både kunnskap og engasjement rundt om i avdelingene, sier forbundsleder Leif Sande.

-Vi trenger en mobilisering mot at grunnlaget for mange arbeidsplasser svekkes, og for at vår vannkraft kan bli brukt aktivt for å etablere nye! understreker Sande.

Viktig lesestoff

I høst har vi fått god drahjelp av forfatteren Hogne Hongset, medlem og tidligere ansatt i forbundet i mange år. Han har gitt ut spenningsromanen MAFIELA, som nettopp tar for seg kraftbransjens manipulering for å få bygge sine egne kabler. Romanen har fått svært gode kritikker, blant annet i LO-Media.

Boken selges i alle bokhandlere, hos nettbutikken Haugen Bok får du både rabatt og fri frakt hjem. Den er også en utmerket julegave, og vil bidra til vår kampanje mot flere kabler.

Hongset har også skrevet en rekke kronikker i blant annet Stavanger AftenbladDagsavisen og Adresseavisen om temaet. Hans bok og kronikker gir et solid grunnlag for å gjøre seg opp sine egne meninger.

Nyheter
  • Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

    -ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.