Boikotten av skip på Herøya var lovlig

fredag 18. desember 2020

Havnearbeidere på Herøya nektet våren 2018 å losse et skip, siden det utenlandske mannskapet manglet tariffavtale. I en fersk dom slår lagmannsretten fast at boikotten av skipet var lovlig. – En viktig sier for ITF-systemet, som sikrer rettferdighet for mannskapene, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Herøya, Porsgrunn, Grenland
Industrien på Herøya har hyppig skipsanløp. Arkivfoto

International Transport Workers’ Federation (ITF), som Industri Energi er tilsluttet, har siden oppstarten i 1948 hatt en kampanje gående for å sikre at mannskap fra ulike lavlønnsland opprettholder en viss minimumsstandard hva gjelder lønn og andre arbeidsvilkår.

Da skipet «MV Elina B» i mai 2018 ankom Herøya avdekket ITF at mannskapet om bord ikke hadde tariffavtale. Skipet ble derfor nektet å legge til kai og det ble iverksatt en boikott av skipet inntil rederiet bøyde av og signerte avtale med ITF.

Likevel krevde rederiet erstatning for sitt tap, og i Oslo tingrett vant selskapet fram. Men dommen ble anket og lagmannsretten slår nå fast at boikotten var lovlig og heller ikke i strid med EØS-retten.

-Dommen er god og viktig, fordi den sikrer rettferdighet for mannskapene og er en viktig sier for ITF-systemet, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Industri Energi er dypt involvert

Asle Reime
Asle Reime, områdeleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi spiller en viktig rolle i ITF og Asle Reime leder gruppen European Offshore Task Force Group som sjekker at alle skip og rigger som ankommer Europa har ordnede forhold for mannskapene om bord.

-Industri Energi er dypt involvert i dette arbeidet. Vi har egne inspektører med ITF-status og vi har gode kontrollrutiner. Alle skip som ankommer anlegg der vi har medlemmer, enten det er Herøya, Husnes, Mosjøen eller offshorebasene blir sjekket, sier han.

Reime omtaler samarbeidet på tvers av landegrensene i Nordsjøbassenget som bredt og godt. – Men vi har utfordringer med skip på sokkelen som normalt ikke går til havn, som flerbruksfartøy og kranskip. Men også her gjør forbundet en omfattende jobb for å bedre forholdene, sier han.

Ryktet har spredd seg i shipping-miljøene

Geir Sundsbø
Geir Olav Sundbø, konserntillitsvalgt Yara.

Geir Olav Sundbø, konserntillitsvalgt for Industri Energi i Yara International, slår fast at konsernet forventer at alle skip som ankommer Herøya har ordnede forhold om bord.

I en artikkel i Telemarksavisa (TA) forklarer han at når Yara inngår avtaler med rederier, så framgår det tydelig at Yara forventer at det er ordnede forhold om bord, i overensstemmelse med ITFs internasjonale avtaler.

– For en del år tilbake måtte vi gjennomføre slike boikotter nærmest annenhver måned. I dag skjer dette svært sjeldent, trolig fordi ryktet om Yaras krav og forventninger har spredd seg i shipping-kretser, sier Sundbø til TA.

Han mener dommen er viktig for mannskapene om bord på disse skipene.

-Når de ankommer Herøya og får besøk av en ITF-inspektør, og i tillegg ser at mange av våre ansatte har ITF-merker på hjelmene sine, så inngir det trygghet. Dommen sender også et signal til utenlandske rederier om at Herøya kanskje ikke er et sted man bør dra, hvis man ikke har intensjon om å følge internasjonale spilleregler, fastslår han.

Sundbø sier at de har hatt et utmerket samarbeid med ITF i mer enn 30 år på Herøya, og at de støtter arbeidet for ryddige forhold om bord i de skipene som anløper havnene deres.

Nyheter