Brannen på Melkøya skyldtes kostnadskutt, utsatt vedlikehold og bemanningssituasjonen

torsdag 22. april 2021

Brannen på Melkøya i fjor var en alvorlig hendelse som i stor grad skyldtes kostnadskutt, utsatt vedlikehold og en krevende bemanningssituasjon. – Det er nettopp dette vi har advart mot, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

DSC_0035
Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, berømmer de ansattes innsats under brannen. Foto: Atle Espen Helgesen

Petroleumstilsynet (Ptil) presenterte torsdag sin granskingsrapport etter brannen ved Hammerfest LNG på Melkøya 28. september i fjor.

Granskingen har identifisert flere alvorlige brudd på regelverket og tilsynet har gitt Equinor pålegg om forbedringer.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, mener Petroleumstilsynet har levert en god og grundig rapport.

-Rapporten viser at brannen på Melkøya i stor grad skyldtes kostnadskutt, utsatt vedlikehold og en krevende bemanningssituasjon ved anlegget. Dette har vi advart mot og tatt opp med ledelsen i operatørselskapet Equinor gjentatte ganger, sier Alfheim.

Samtidig berømmer han jobben de ansatte på anlegget gjorde da brannen ble oppdaget. -Uten deres innsats kunne brannen fått enda større konsekvenser, sier han.

Hele granskningsrapporten kan leses her.

Mister for mye kompetanse

Hammerfest oppfølging etter brann Melkøya
Industri Energi hadde i fjor høst møte med de ansatte ved Melkøya om brannen. Fra venstre Per Martin Labråthen, Frode Alfheim og daværende hovedtillitsvalgt Oskar Simen Schjeldrupsen. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi-tillitsvalgt Terje Nilsen ved Melkøya-anlegget kjenner seg godt igjen i Ptil-rapporten og peker spesielt på ledelsesutfordringer og manglende kompetanse ved anlegget som ligger like utenfor Hammerfest.

– Melkøya er et komplisert anlegg og vi trenger folk med høy kompetanse. I dag mister vi stadig folk ved anlegget som søker seg til andre jobber, både på land og offshore, sier han.

Nilsen understreker at problemene som Ptil peker på må løses gjennom godt partssamarbeid i hele organisasjonen.

Ensidig fokus på kostnadseffektivisering

Også konserntillitsvalgt i Equinor, Per Martin Labråthen, mener det har vært alt for stor gjennomtrekk av personell ved Melkøya-anlegget.

– Vi har lenge pekt på at det er alt for stor turnover av personell på anlegget vårt i nord. Equinor må i langt større grad sørge for at man klarer å beholde flinke folk ved anlegget, sier han.

Flere alvorlige hendelser i Equinor den seneste gjør Labråthen bekymret. –Vi har lenge advart om konsekvensen av langvarige og dyptgripende kostnadskutt i selskapet, sier han og viser til at Industri Energi også har sendt bekymringsbrev til Ptil.

I brevet viser forbundet til at et ensidig fokus på kostnadseffektivisering, og ikke minst målstyringssystem og ledelsesfilosofi, kan ha stor påvirkning på organisatoriske og menneskelige faktorer.

-Det er på tide at ledelsen i Equinor nå følger opp våre advarsler og sørger for at kostnadseffektivisering ikke går ut over sikkerheten, sier han.

Hver eneste stein skal snus for å finne årsaken til brannen på Melkøya

Skal være trygt å jobbe i petroleumsindustrien

Hammerfest LNG plant at Melkøya
LNG-anlegget på Melkøya ligger like utenfor Hammerfest. Foto: Harald Pettersen, Equinor

Forbundsleder Frode Alfheim understreker at det skal være trygt å gå på jobb i petroleumsindustrien i Norge. – Svakhetene som er avdekket av Ptil må tas på alvor og ordnes av operatørselskapet. Sikkerhet, miljø og folks helse skal være første prioritet, sier han.

Samtidig understreker han at LNG-anlegget på Melkøya, utenfor Hammerfest, er svært viktig i forhold til den videre framdriften for petroleumsindustrien i Barentshavet.

-Dette er viktige arbeidsplasser i nord som må tas vare på. Flere utbygginger er på gang i Barentshavet, både Johan Castberg-feltet og sannsynligvis Wisting. I tillegg kommer trolig også Alta Gotha. Og med en rekke letebrønner har jeg håp om flere store funn i Barentshavet. Nettopp derfor trenger vi flere flinke folk i petroleumsvirksomheten i nord, sier han.

Nyheter