Vil du bli med til Brasil på solidaritetsbrigade? Stipend fra Industri Energi dekker regningen!

mandag 25. september 2017

I januar 2018 sender Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) en gruppe med engasjerte personer for å drive solidaritetsarbeid i Brasil. Vil du være med? Søknadsfristen er 1. oktober!

brigade
Flere hundre personer har deltatt på Latin-Ameikagruppens solidaritetsbrigader siden tidlig på 1980-tallet. Foto: LAG

LAG har en lang tradisjon for å sende unge, samfunnsengasjerte nordmenn til lokalsamfunn i Latin-Amerika for solidaritetsbrigade. Som solidaritetsbrigadist lærer du spansk, deltar på politisk program med lokale organisasjoner og du bor på landsbygda og deltar i dagliglivet til familiene der. Disse erfaringene og denne nye kunnskapen blir teke med heim inn i livet i Norge hvor vi jobber for å formidle den videre.

I januar går turen til Brasil. Ti personer skal samarbeide med Latin-Amerikas største sosiale bevegelse, De jordløses bevegelse MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra). Oppholdet varer i fem måneder og byr på et variert opplegg. I samarbeid med MST organiserer LAG lenger opphold i MSTs bosetninger, hvor man får mulighet til å følge arbeidet deres på nært hold. Gjennom oppholdet blir det også organisert flere politiske programmer, som har som mål å gi en bred innsikt i brasiliansk og latinamerikansk det politiske og sosiale livet i landet. Gjennom hele oppholdet, og i løpet av halvåret etter hjemkomst driver brigaden fram et informasjonsarbeid i samarbeid med LAG.

For å være med må du være mellom 18 og 35 år gammel, og det er en fordel med portugiskunnskaper. Oppholdet i Brasil avsluttes rundt 10. juni. Det er også et opplegg i Norge før og etter avreise. Søknadsfristen er 1. oktober. Les mer om reisen på LAGs nettsider.

Egenandelen er på 20.000 kroner, og lommepenger er ikke inkludert. Men som medlem i Industri Energi, kan du søke forbundet om stipend når du deltar i LAGs brigade. Du kan få dekket egenandel, lommepenger og eventuelle faste utgifter til bolig og bil her hjemme.

Kontakt Industri Energis internasjonale rådgiver Amalie Hilde Tofte på epost  for å få mer informasjon om stipendet.

Nyheter