Bruk onsdagsmorgener til å lære om forbundet og dine medlemsfordeler

torsdag 19. november 2020

Hver onsdag morgen tilbyr Industri Energi webinar der medlemmer kan lære om forbundet og hvilke fordeler du har som medlem.

Leif Gunnar Rottem
Leif Gunnar Rotten, kurskoordinator i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

-På grunn av koronapandemien måtte vi tenke nytt om hvordan vi kan drive kurs- og kompetansevirksomheten i forbundet. Vi har derfor startet et nytt tilbud med ukentlig webinar, tilrettelagt for våre medlemmer og tillitsvalgte, sier Leif Gunnar Rottem som er kurskoordinator i Industri Energi.

Temaene spenner vidt og varierer hver uke. De fleste seminarene har alle medlemmer som målgruppe, mens enkelte kan være mer rettet mot tillitsvalgte og verneombud. Webinaret er kalt OnsdagsWEB1.

Gratis tilbud for alle medlemmer

Blant en rekke ulike tema vil det både være presentasjon av saker forbundet jobber med, ulike medlemsfordeler, skolering av tillitsvalgte og verneombud og mer generelle arbeidslivstema.

Tilbudet er bare for medlemmer av Industri Energi.

Du finner en oversikt over framtidige onsdagswebinar på forbundets nettsider, under fanen kurs og konferanser. Selve påmeldingen skjer på Din side. Etter du har meldt deg på et webinar vil du motta en bekreftelse med lenke til arrangementet på epost. Tilbudet er selvsagt gratis.

God kompetanse

-Vi bruker stort sett interne kursholdere som har god kompetanse om de ulike temaene. Og vi legger opp til at deltakerne kan stille spørsmål underveis, enten muntlig eller via chat.

Rottem mener alle vil kunne få bra utbytte av å følge ett eller flere webinar.

– Vi tar sikte på å tilby et variert innhold som vil kunne ha interesse for alle, enten man er ordinært medlem, tillitsvalgt, lærling eller verneombud, sier han.

Som eksempel viser han til et kommende webinar der forbundets nye administrasjonssjef Åshild Engerdal og forbundets personalsjef Kine Smith Larsen skal snakke om hvordan det er å lede under korona.

– Dette webinaret kommer både til å handle om forbundet Industri Energi, men også mer generelt om hvilke utfordringer og muligheter det gir å lede en slik organisasjon i krevende tider som nå. Det mener vi vil ha stor nytte for mange av våre medlemmer, enten de er ledere selv, tillitsvalgte eller ordinære medlemmer.

Setter pris på innspill om tema

Utpå nyåret vil det også komme onsdagswebinar om blant annet medlemsfordelen Help Forsikring og pensjon. Det vil også bli en gjennomgang av årets hovedoppgjør, motivasjonsseminar med Tredjepart og kurs i hvordan man som tillitsvalgt kan gjennomføre et godt årsmøte.

Rottem understreker at han setter stor pris på å få innspill om andre tema som kan være av interesse for OnsdagsWEB1. Kan sendes til leif.gunnar.rottem@industrienergi.no.

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.