Johan Castberg

Castberg: Nå kan et nytt oljeeventyr i Nord-Norge begynne!

tirsdag 5. desember 2017

Oljeproduksjon på Johan Castberg-feltet blir snart en realitet. Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi gleder seg stort over hva Statoils investering vil bety for verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Johan Castberg
Etter planen skal produksjonen på Castberg-feltet starte opp i 2022. Illustrasjon: Statoil

– I dag går flagget helt til topps! Dette vil gi nye og stabile arbeidsplasser de neste 30-40 årene. Castberg vil generelt skape store positive ringvirkninger, ikke minst for lokale leverandører, og styrke Nord-Norge som region, sier han.

Tirsdag overleverte Statoil sin plan for utbygging og drift av feltet til Olje- og energidepartementet på vegne av lisenspartnerskapet med Eni og Petoro. Selskapet opplyser at investeringene vil ligge på rundt 49 milliarder kroner, mens de forventede utvinnbare ressursene er anslått til å være 450-650 millioner fat oljeekivalenter. Johan Castberg er en stor undervannsutbygging og omfatter 30 brønner, 10 havbunnsrammer og to satellittstrukturer. Tirsdag ble det kjent at Aker Solutions har fått kontrakter til en verdi av fire milliarder kroner. Aker Solutions skal levere både subsea-systemet og plattformdekket til det nye oljefeltet.

En milepæl for Barentshavet

Johan Castberg-prosjektet er det største olje- og gassprosjektet i verden som er besluttet utbygget i 2017. Etter planen skal produksjonen på feltet starte opp i 2022 og er ventet å fortsette i minst 30 år. Driftsorganisasjonen vil bli lagt til Harstad, mens forsyning og helikopterbasen vil være i Hammerfest.

– Det er gledelig at Castberg gir ungdommen et klart signal om at framtidens trygge arbeidsplasser kommer i oljen og slik sørge for god framtidig rekruttering av ny arbeidskraft, sier Alfheim.

– Denne investeringen vil gi produksjon og arbeid i flere tiår framover. Dette er i tråd med våre forventninger, noe vi har skrevet om i Nordområderapporten i Konkraftsamarbeidet. Dette er en milepæl for Barentshavet og et tungt signal på at det er liv laga for norsk oljenæring. Prosjektet viser at det fortsatt er gode framtidsutsikter i næringen, sier forbundslederen.

Dag Unnar Mongstad er nestleder i sokkelforeningen til Industri Energi i Statoil og var tirsdag tilstede under Statoils pressekonferanse i Hammerfest.
– Her er det jubelstemning. Dette er stort for Hammerfest og landsdelen, men jommen er det stort for oss alle i bransjen. Dette beviser at industrien vår går videre, sier han.

Mongstad er særlig opptatt av lærlingarbeid og forteller at de nylig har ansatt drøye 70 stykker på sokkelen i Statoil som har vært lærling hos dem de siste fire årene.
– Det er godt å vise ungdommen at det etableres nye arbeidsplasser, sier han.

Fortsatt tro på Veidnes

Som kjent er ikke Castberg-utbyggingen stor nok til å kunne realisere en oljeterminal på Veidnes alene. Statoil opplyser at de sammen med de andre operatørene av oljeforekomster i Barentshavet utreder mulighetene for å finne en lønnsom løsning for oljeterminal på Veidnes.

Alfheim understreker at Industri Energi fortsatt vil presse på for denne løsningen og vil ha hyppig dialog framover med de andre ressursinnehaverne i området, Lundin og OMV, for å få dette realisert.

– Etter Castberg vil det bli lettere å gå i gang med prosjekt nummer to, ikke minst på grunn av infrastrukturen som bygges og kommer på plass med Castberg. Det vil være mindre barriere for å bygge terminal når Alta/Gotha og Wisting vedtas. Lykkes vi med det, lykkes vi også med Veidnes, sier han.

Nyheter