Charlotte Sæbjørnsen ny leder i Industri Energi Ung

lørdag 19. oktober 2019

Charlotte Sæbjørnsen (26 år) fra Elkem Bremanger ble på Ungdomskonferansen lørdag valgt som ny leder for det sentrale ungdomsutvalget i Industri Energi.

DSC_6125
Charlotte Sæbjørnsen er ny leder i Industri Energi Ung. Foto: Atle Espen Helgesen

Charlotte Sæbjørnsen fra Bergen ble enstemmig valgt på Ungdomskonferansen.

-Det er en lettelse og føles utrolig bra, er Charlottes umiddelbare reaksjon.

Hun har vært nestleder i ungdomsutvalget siden 2017 og etterfølger Karl Ruben Gaasø som ikke tok gjenvalg som leder. Han går tilbake til sin tidligere jobb i Elkem i Kristiansand.

Skal være sterk stemme i klimadebatten

Den nye ungdomslederen sier hennes viktigste oppgave framover er å være en sterk stemme i klimadebatten.

-Vi ser et klimaopprør blant ungdom. Vi skal være en sterk stemme i denne debatten og bidra til å få fram at industrien i Norge, både på land og offshore, tar grep viktige for å få ned sine utslipp, sier hun.

Andre prioriterte oppgaver blir blant annet å løfte yrkesfag og lærlinger.

– Jeg mener yrkesfag skal spille en viktig rolle i samfunnet. Jeg vil gjøre mitt for å øke stoltheten for yrkesfag og få fram at det er kjekt å gå på yrkesfag. I tillegg vil jeg jobbe for å skape engasjement blant ungdom og jobbe for å øke rekrutteringen av ungdom til Industri Energi, sier hun.

Ny nestleder i det sentrale ungdomsutvalget er Mikael Schevik fra Chemring Nobel, også han ble enstemmig valgt.

Leder og nestleder i det sentrale ungdomsutvalget er frikjøpt og får heltidsstilling i forbundet i perioden de er valgt for.

Det nye ungdomsutvalget:

Leder: Charlotte Sæbjørnsen – på valg for to år – Elkem

  1. nestleder: Mikael Schevik – supplerende ett år – Chemring Nobel
  2. nestleder: Lars Svendsen – ikke på valg – Equinor

Medlem: Anna-Helena Willumsen – ikke på valg – Elkem

Medlem: Emmy Blix – supplerende ett år – Archer

Medlem: Julia Kelmendi – supplerende ett år – Odfjell

Medlem: Håvard Haugen – på valg for to år – Hydro Årdal/student

Medlem: Arnfinn Hansen – på valg for to år – Bilfinger/student

1.vara:  Kevin Fossnes – på valg for ett år – Nikkelverket Glencore

1.vara: Matilde Nærland – på valg for ett år – Norsea

 

Nyheter
  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.