Dagpenger under utdanning blir foreslått som permanent ordning

tirsdag 22. desember 2020

Regjeringen vil gjøre ordningen med å kunne ta opplæring eller utdanning mens man mottar dagpenger permanent. Forbundet er fornøyd at ordningen er foreslått å bli permanent men den blir ikke god nok for de yngre. -Positivt for mange, men ikke er bra nok, sier områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi.

Barbro-storting1
Barbro Auestad, områdeleder i Industri Energi

Under den tradisjonelle oppsummeringen sin før jul annonserte statsminister Erna Solberg at den midlertidige ordningen skulle gjøres permanent. På grunn av koronakrisen blei det innført en ordning der de som gikk på dagpenger kunne ta opplæringen og kompetanseheving uten å miste retten til dagpenger.

Det betyr at permitterte nå kan bruke tiden til utdanning og kompetanseheving, sa Solberg.

Ordningen er midlertidig forlenget til juli 2021 gjennom statsbudsjettet, men regjeringen har sendt ut et høringsnotat med forslag om å endre reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning slik at den blir permanent.

Positivt ordningen blir permanent

-Vi har engasjert oss i saken om dagpenger under utdanning lenge. Det er positivt for mange at endringen blir gjort permanent, samtidig synes vi at det ikke er bra nok, sier områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi.

Auestad sitter i den valgte ledelsen i forbundet og leder forbundets kompetanseutvalg.

-Vi har medlemmer som tidligere har mistet dagpengene sine når de skulle utdanne seg eller heve kompetansen. De måtte velge mellom å få dagpenger eller å studere. Det er synd at det måtte en pandemi og masse permitteringer til for at regjeringen skulle forstå hvor viktig det er å kunne utvikle sin kompetanse, mens man går på dagpenger, sier hun.

Aldersgrenser eksludere de yngre

I høringsnotatet som er lagt ut er det foreslått en nedre aldersgrense for ordningen. For grunn- og videregående opplæring og fagskole avgrenses ordningen til personer fra 25 år og oppover. For høyere utdanning er den nedre aldersgrensen 30 år. Begrunnelsen for aldersgrensen er å unngå at dagpenger blir et reelt alternativ til at studier er finansiert av lånekassen.

Industri Energi er fornøyd at ordningen er permanent, men ville heller hatt en annen form for begrensning enn aldersgrense.

-Forbundet er enig i intensjonen at dagpenger ikke skal erstatte lånekassen som metode å finansiere studier, men mener det burde være en mer fleksibel løsning som ikke ekskludere yngre arbeidstakere. Det er ikke alderen din som bestemmer om du blir permittert eller mister jobben, sier Barbro Auestad.

Forbundet vil nå gå gjennom forslaget og utarbeide et høringssvar. Fristen er satt til 10. februar 2021.

Nyheter
  • Lønnsoppgjøret for operatør, boring og forpleining er i havn

    Industri Energi kom natt til torsdag i havn med lønnsforhandlingene på sokkelavtalene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte. – Vi er fornøyd med resultatet, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

  • Samarbeider om ny industrisatsing og klimaomstilling

    Industri Energi og en rekke andre organisasjoner jobber i disse dager med å ferdigstille en felles energi- og industripolitisk plattform. Målet er å få til økt industrisatsing og klimaomstilling. Vi har prata med forbundsleder Frode Alfheim og leder av samfunnspolitisk avdeling, Maria Schumacher Walberg, om prosjektet.