Deltok i politisk debatt om framtidsutsiktene for oljeindustrien i nord

torsdag 29. april 2021

Forbundsleder Frode Alfheim var torsdag med i en politisk debatt på årets Barentshavskonferanse der man diskuterte den såkalte oljepakken, samt framtidsutsikter og ringvirkninger av olje- og gassindustrien i nord.

pdZ-73xw
Jonas Gahr Støre, Frode Alfheim, Tina Bru og Trygve Slagsvold Vedum deltok i debatten. Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant

Industri Energi er blant stifterne av Barentshavskonferansen som normalt arrangeres i Hammerfest på vårparten. Men på grunn av korona-pandemien måtte årets konferanse gjennomføres digitalt.

Du kan se hele konferansen i opptak her.

I den politiske debatten på konferansen deltok forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi, olje- og energiminister Tina Bru (H), Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

-Dere var alle med og sikret oljepakken i fjor, sa Alfheim og pekte på meddebattantene. – Den har lagt grunnlag for at oljeselskapene har valgt å gå videre med flere prosjekter som vil gi store verdier og skape nye arbeidsplasser i olje- og gassnæringen i lang tid framover, sa Frode Alfheim.

Les mer: Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

Svært gledelig at oljeselskapene leverer slik vi har krevd

-Vi skal sikre gode lønns- og arbeidsbetingelser

bhk Uten navn-2
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi (skjermdump).

Han viste til at spesielt i nord er viktig med langsiktighet rundt rammevilkårene for olje- og gassnæringen.

-Det vil sikre høy aktivitet som igjen vil gi ungdom i Finnmark lyst til å søke seg til denne næringen. Så skal vi i Industri Energi sørge for at de får gode lønns- og arbeidsbetingelser, sa han.

Alfheim understrekte også at en høy aktivitet i olje- og gassindustrien, kombinert med det som begynner å skje innen de såkalte nye grønne industriene, gir Norge noen fantastiske muligheter.

Hammerfest må ha ny flyplass

-Men skal man lykkes med å ta del i dette også i nord, må det gjøres noe med infrastrukturen. I Hammerfest spesielt er det behov for ny flyplass. Med den aktiviteten som er ventet framover vil kapasiteten på dagens flyplass være sprengt. Så skal du få ytterligere ringvirkninger og nye industrier i Hammerfest-regionen, så er det helt nødvendig med ny flyplass der, sa Frode Alfheim.

Se hele debatten på Barentshavkonferansen sine nettsider.

Nyheter