Samarbeid og trygghet er forutsetninger for den norske modellen

Wednesday 14. November 2018

Nestleder i Industri Energi, Lill Heidi Bakkerud, understrekte på LOs olje- og gasskonferanse onsdag at hvis folk føler trygghet og partssamarbeidet fungerer skikkelig så klarer man å finne gode løsninger i olje- og gassbransjen.

DSC_4190
Nestleder i Industri Energi, Lill Heidi Bakkerud, holdt innlegg om den norske modellen på LOs olje- og gasskonferanse. Foto: Atle Espen Helgesen

-Den norsk modellen og partssamarbeidet i denne industrien har ikke kommet seg selv og man kan ikke kan ta for gitt at alle nye i bransjen kjenner denne modellen, sier Lill Heidi Bakkerud på LOs olje- og gasskonferansen i Bergen onsdag.

Hun understreker at det er et felles ansvar å løfte partssamarbeidet og at man må ha en felles forståelse for det funksjonelle regelverket  avhenger av at dette samarbeidet fungerer.

Må lytte til folk

Bakkerud sier videre at «folkene som har skoa på» må bli hørt, og at det er særlig viktig i endringsprosesser. Og hun understreker at de som representerer de ansatte, i hele kjeden, må skoleres i hvordan å håndtere slike prosesser.

-Forutsigbarhet for arbeidstakerne er særlig viktig. Folk har behov for å føle trygghet. Det er særlig viktig i forbindelse med endringsprosesser, fortsetter hun.

– Hvis folk føler trygghet og samarbeidet fungerer skikkelig skal vi klare å finne gode løsninger sammen med arbeidsgiverne, sier hun.

Trenger faste ansettelser

Bakkerud påpeker at en forutsetning for partssamarbeidet er faste ansettelser og at folk er organisert.

– Det er selve grunnfjellet i denne modellen. Samtidig er dette viktig i forhold til bransjens omdømme. Hvis folk trives og har det bra på jobb, så vil det bidra positivt i forhold til bransjens omdømme, sier hun.

 

Nyheter
  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

  • Tusen dager uten skader på nikkelverket

    -HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.