Diskuterte hvilke HMS-utfordringer man står overfor på tvers av grensene i Nordsjøen

fredag 17. august 2018

I sommer er det 30 år siden den verste offshoreulykken noensinne, nemlig Piper Alpha-ulykken på britisk sokkel. I den forbindelse møttes britisk, dansk og norsk fagbevegelse i Aberdeen for å minnes ulykken og diskuterte hvilke helse, miljø og sikkerhetsutfordringer man står overfor i Nordsjøen i dag.

OCG konferanse Aberdeen om Piper Alpha
Jan Toft Rasmussen (Dansk Metall), Jake Molloy (RMT), Barbro Auestad (Industri Energi) og Tommy Campbell (Unite) mener samarbeid over grensene av avgjørende for best mulig HMS i Nordsjøen. Foto: Atle Espen Helgesen

6.juli 1988 eksploderte Piper Alpha-plattformen på britisk sokkel. 167 personer mistet livet. Ingen andre ulykker i offshore petroleumsvirksomhet har krevd så mange liv.

Katastrofen startet sent om kvelden, da det begynte å lekke gass fra en kondensatpumpe som var stanset for vedlikehold. Samtidig oppsto et driftsproblem som førte til at også den andre pumpen måtte stanses. Kommunikasjonssvikt gjorde at man startet pumpen som var under vedlikehold. Konsekvensen var en betydelig lekkasje av gass og kondensat, som tok fyr og eksploderte.

En rekke barrierer sviktet og nabofeltene fortsatte å sende gass til Piper Alpha. Dermed eskalerte brannen voldsomt. Det var umulig å gå til livbåtene og personellet søkte tilflukt i boligkvarteret. Mange valgte å hoppe og de fleste av de 61 overlevende ble reddet fra sjøen av fartøy. Da brannen hadde vart i 25 minutter brast stigerøret fra naboplattformen Tartan og en enorm ildkule omsluttet hele Piper Alpha. Flammene sto mer enn 100 meter til vers. Den ekstreme varmen førte etter hvert til at plattformen gikk i oppløsning.

Skal aldri kunne skje igjen

– Det gjør sterkt inntrykk å være tilstede med britiske fagforeningskolleger og minnes den tragiske ulykken. Det gjør vondt å tenke på alle livene som gikk tapt og familienes sorg, sier områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi.

Hun slår fast at offshorekatastrofer som Piper Alpha og Alexander Kielland aldri må kunne skje igjen.

-Vi må aldri miste perspektivet i forhold til hendelser med storulykkepotensial. Aldri igjen må vi oppleve at liv går tapt på grunn av dårlige systemer og menneskeskapte katastrofer. Vi trenger sterke sikkerhetssystemer og skolerte verneombud med det nødvendige rammeverket som de trenger for å kunne gjøre en ordentlig jobb. Og ikke minst må vi ha god sikkerhetskultur i selskapene, som aldri må sette profitt over folks liv og helse, sier Auestad.

Piper Alpha-ulykken står også på programmet på Industri Energis HMS-konferanse i september.

Må lytte til de ansatte

Konferansen «Reflections on Piper Alpha» ble arrangert av samarbeidsforumet for britiske offshoreforbund (OCG) i Aberdeen 15. august. På konferansen sa Jake Molloy fra britiske RMT at en rekke ulykker og alvorlige hendelser de seneste årene skyldes at ledelsen ikke lytter til de ansatte. Og han viser til en økende trend med innleid arbeidskraft fra bemanningsselskaper som gjør at folk ikke tør si fra om kritikkverdige forhold.

Også danske Jan Toft Rasmussen fra Dansk Metall var opptatt av at de ansatte må lyttes til og bli spurt om råd. -Det er de som jobber offshore som kjenner hvor skoen trykker og det er ofte de som har best kompetanse. Det må ledelsen være bevisst på, sa han.

Flere av deltakere på konferansen tok opp en trend på britisk sokkel med økende bruk av NRB (Not required back), altså at folk erklæres uønsket offshore.

– Vi har sett at bruken av NRB har økt de seneste årene. Noen bruker dette for å kvitte seg med folk de ikke liker. Blant dem som er erklært uønsket er også folk har stilt spørsmål om sikkerhet. Vi har tatt dette opp med arbeidsgiverforeningen Oil and Gas UK og krevd at retningslinjer skal følges i slike saker. Det vi får som svar er at det bare er retningslinjer, som ikke trenger å følges, sier William Wallace fra Unite.

Viktig samarbeid over grensen

DSC_3958
Henrik Fjeldsbø fra Industri Energi holdt innlegg på konferansen i Aberdeen. Foto: Atle Espen Helgesen

Både områdeleder Barbro Auestad og forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø fra Industri Energi holdt innlegg på HMS-konferansen i Aberdeen. Begge betegner samarbeidet på tvers av grensene i Nordsjøen som svært viktig.

-Vårt samarbeid strekker seg flere tiår tilbake og vi har jevnlig dialog rundt helse, miljø og sikkerhetsutfordringer på sokkelen. Vi ser mange av de samme utfordringene i hele nordsjøbassenget. Det er i stor grad de samme selskapene som opererer i hele Nordsjøen og det er samme utstyr som brukes, sier Barbro Auestad.

Henrik Fjeldsbø viser til at mye som blir gjort på britisk sokkel har en tendens til også å bli innført på norsk sokkel. – Derfor er det viktig at vi utveksler kunnskap og erfaringer med britisk fagbevegelse, og stiller de samme kravene overfor selskaper og myndigheter, sier han.

Sosial dumping er også et viktig samarbeidsområde mellom forbundene.

–Når folk på sokkelen går på løsarbeiderkontrakter kan det knyttes direkte til helse, miljø og sikkerhet. Når folk ikke tør si fra om farlige forhold av frykt for å miste jobben, så er det et alvorlig sikkerhetsproblem. Dette er reelle utfordringer på britisk sokkel i dag, som vi risikerer at kan smitte over på norsk sokkel, sier Fjeldsbø.

Lærdommer fra Piper Alpha forvitrer

Konferansen i Aberdeen onsdag var første gang man har arrangert en felles HMS-konferanse mellom britiske, danske og norske offshoreforbund.

-Den røde tråden på konferansen var Piper Alpha-ulykken og fokuset som har vært på sikkerhet og beredskap i lys av ulykken. Samtidig registrerer jeg at det er stor diskusjon rundt skiftordninger i Storbritannia. Enkelte selskaper på britisk sokkel har innført 3-3-rotasjon, som betyr at folk må jobbe 12 timers skift i tre uker, så tre uker fri, og deretter tre uker på jobb igjen. Når folk må jobbe så mye risikerer man at de blir helt utkjørt, sier Fjeldsbø.

Han mener at mange av de lærdommene som ble gjort etter Piper Alpha er i ferd med å forvitre på britisk sokkel. – Mer intensive arbeidsperioder, ekstremt fokus på kostnadskutt, folk som har løsere tilknytning til arbeidet sitt og en stadig overhengende trussel om å bli erklært uønsket gjør at mange ikke tør å si fra om farlige forhold og feil. Det er en farlig utvikling som må tas på alvor, sier Fjeldsbø.

Nyheter
  • Full seier mot Trinity i sak om lønn i oppsigelsestid – igjen

    Industri Energi har over lengre tid kjempet for at 17 av våre medlemmer skal få det de har krav på etter å ha blitt sagt opp fra cateringselskapet Trinity Nordic. Først vant vi i Stavanger tingrett høsten 2017. Så anket selskapet. Nå har vi vunnet igjen, i Gulating lagmannsrett.

  • Hvem fortjener årets organisasjonspris?

    Industri Energi er også i år på jakt etter kandidater til Organisasjonsprisen. Fram til 1. oktober kan du nominere noen du synes har gjort en god jobb for forbundet.