-DNO opptrer i strid med internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv

mandag 10. februar 2020

-DNO ASA opptrer respektløst overfor fagbevegelsen og OECDs norske kontaktpunkt. Selskapet har misbrukt sine ansatte i Jemen og viser ingen vilje til dialog for å forsøke å løse saken, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Frode Alfheim
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, oppfordrer norske aksjonærer å trekke seg ut av DNO ASA.

OECDs norske kontaktpunkt oppfordrer i en pressemelding mandag det norske oljeselskapet DNO om å respektere internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv og inngå avtaler om lønn og etterbetaling i tråd med jemenittisk rett.

Industri Energi har siden 2015 kjempet for at de tidligere ansatte i DNO Jemen skal få de rettigheter som de har krav på. – DNO har misbrukt folk som er i en ekstrem situasjon for å selv slippe billig unna, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

OECDs norske kontaktpunkt publiserte mandag en slutterklæring i klagesak II fra Industri Energi mot DNO ASA. Industri Energi hevder at DNO ikke har overholdt jemenittisk og har hatt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn tilsvarende selskaper i Jemen.

Industri Energi ønsket at OECDs norske kontaktpunkt skulle legge til rette for dialog mellom fagforeningen i Jemen og den internasjonale ledelsen i DNO for å løse den fastlåste konflikten.

Kontaktpunktet understreker i sin pressemeldingen at DNO avslo tilbud om mekling.

-Dette viser hvor useriøst og respektløst dette selskapet opptrår, både mot den jemenittiske fagforeningen, Industri Energi og OECDs kontaktpunkt. Norske myndighetene og NHO forventer at norske selskaper følger OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Det bør bekymre norske myndigheter at de har gitt et slikt selskap rettigheter til å delta i leting og utvinning på norsk sokkel, sier Alfheim.

Alfheim forsikrer at han vil ta saken opp med olje- og energiminister Tina Bru.

-Vi har bedt om et snarlig møte med den nye olje- og energiministeren. Og dette er en av sakene jeg vil ta opp med henne, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Videre oppfordrer Alfheim norske interesser som har aksjer i DNO ASA om å trekke seg ut av selskapet.

-DNO har vist at de ikke ønsker å gjøre opp for seg i henhold til jemenittisk rett. Det går en grense for hvor lenge man skal ha dialog med et selskap som ikke respekterer internasjonal standard for ansvarlig næringsliv, sier han.

 

For ytterligere kommentar:

Frode Alfheim, forbundsleder: 909 68 615

Amalie Hilde Tofte, spesialrådgiver: 926 55 236

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.