DNO tvinges til å betale arbeiderne

mandag 5. desember 2016

DNO har ikke betalt arbeiderne i Jemen siden i fjor sommer. Nå tvinges selskapet til å gjøre opp for seg ved beslag av bankkontoer og tvangssalg av eiendommer. Det mener Industri Energi er helt på sin plass og advarer internasjonalt mot det norske oljeselskapet.

15128848_1799974973584218_366601278997551666_o
BESLAG: Politiet i Jemen som sprayer porten til en av DNO sine bygninger i Sanaa og skriver at huset er beslaglagt av Justisdepartementets ankedomstol.

Tekst: Wojoud Mejalli

En gruppe uniformerte menn sprayer inngangsporten til hovedkontoret i Jemens hovedstad Sanaa med store røde bokstaver. Eiendommen er beslaglagt av en domstol i Justisdepartementet i Jemen. Nyhetene om det norske oljeselskapet og dommen ruller og går på de største nyhetskanalene i det krigsrammede landet. I november ble det bestemt at DNO har brutt loven fordi oljeselskapet ikke har betalt 175 arbeidere lønn siden juni 2015. Domstolen i Jemen har dømt DNO til å betale arbeiderne. Det vil skje ved beslag og salg av selskapets bankkontoer, eiendommer, og biler i Jemen.

-Inhuman behandling

– Dommen og beslaget av DNO sine eiendommer og verdier er veldig bra og på sin plass, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

Forbundet har engasjert seg i saken både i Norge og internasjonalt. De har vært i møte med en rekke av DNO sine norske aksjonærer.

Lederen av fagforeningen for arbeiderne i DNO Jemen kommer med sterk kritikk av selskapet som har hovedkontor i Oslo.

-Vår sak er at DNO har behandlet oss inhumant og lovstridig. Det er det eneste oljeselskapet i Jemen som har sagt opp arbeiderne og ikke betalt ut lønn. Familiene til arbeiderne lider og mangler penger til mat, sier Ryadh Al-Gharady og legger til:

– Vi ønsker å ta saken ikke bare på et nasjonalt nivå men også internasjonalt og holde DNO ansvarlig for deres handlinger.

Truet streikende med sparken

bilde-4-dno-jeme2
SPARKET: Flesteparten av arbeiderne i DNO Jemen er fagorganiserte. Samtlige har fått sparken. Tidligere ble de truet med sparken fordi de streiket for høyere lønn og bedre vilkår. Arbeiderne sier de kommer til å gå etter DNO internasjonalt om de ikke gjør opp for seg. (Foto: Privat)

I juni 2015 fikk arbeiderene beskjed på SMS og mail at de var sagt opp. I 2013 og 2014 streiket arbeiderne fordi de fikk mindre betalt sammenlignet med andre selskaper. Eksempelvis ble en ingeniør lønnet med rundt 5.000 kr i måneden, minst av alle oljeselskaper i Jemen. Ledelsen svarte med å varsle skriftlig at alle streikende arbeidere ville få sparken. Dette bryter med den lovfestede streikeretten i Jemen. DNO og flere andre internasjonale oljeselskaper som Total og Dove har stanset driften i Jemen, etter at det brøt ut krig i mars 2015.

Loven i Jemen sier følgende: dersom et selskap får konsesjon til å drive et felt, må selskapet betale lønn og sosiale forpliktelser til arbeiderne så lenge selskapet har konsesjon. Om selskapet ønsker å avslutte driften før konsesjonstiden er over, må selskapet overlevere oljefeltene og arbeiderne til staten. I slutten av august ble DNO dømt til å betale arbeiderne og å oppfylle forpliktelsene sine. Oljeselskapet anket dommen, og den endelige slutningen kom 23. november. Lønnen til arbeiderne vil nå bli tvangsinndrevet.

Advarer mot DNO

DNO har over 1.000 ansatte og omsetter for over tre milliarder kroner årlig. Selskapet har investeringer i land som Irak, Tunisia, Somaliland, Oman, Emiratene og Jemen. DNO har også signert en intensjonsavtale om å starte drift i Iran. Det skjedde 16. november i år.

Industri Energi har engasjert seg for at DNO skal følge arbeidslovene i Jemen og internasjonale konvensjoner. Etter at det ble kjent at DNO skal starte opp i Iran, har Industri Energi sendt et offisielt brev til det Statlige iranske oljeselskapet der de i harde ordelag kritiserer DNO og advarer de mot å samarbeide med DNO. Industri Energi mener måten DNO har behandlet arbeiderne på i Jemen er forkastelig.

Amalie Hilde Tofte er internasjonal rådgiver i IndustriEnergi og tror DNO fortsatt vil prøve å unngå å lønne arbeiderene i Jemen.

– Jeg tror det er lurt av domstolen å gjøre beslag siden det ikke ser ut som om DNO har tenkt å komme arbeiderene i møte. DNO har anket saken, og jeg går ut i fra at de fremdeles hevder at de ikke har gjort noe galt. Vi frykter at DNO spekulerer i å anke saken for å hale den ut i tid, og på den måten minske sjansen for at de må gjøre opp for seg, sier hun.

Vil kontakte norske aksjonærer

-Hva tenker du om DNO sin framgangsmåte i Jemen?
–  Det er uakseptabelt at et norsk selskap opptrer på denne måten. De skal respektere nasjonale lover. Det er både norske myndigheter og OECD-retningslinjene klare på. Det er helt uakseptabelt å ikke betale ut og enda mer uakseptabelt å ikke følge domsslutningen, sier Tofte.
-Hva mener du DNO bør gjøre nå?
– DNO bør ordne opp med en gang. De påstår at de har etiske retningslinjer og ser på arbeiderene som familien sin. Det er jo bare tull. Selskapet bør ordne opp dersom de skal være en troverdig aktør.
-Det kan tenkes at oljeselskapet vil vise til at det er krig og produksjonsstopp og at de derfor ikke kan betale arbeiderne. Hva sier du til det?
-Ja, selskapet vil ha oss til å tro at de ikke kan betale arbeiderene grunnet økonomiske forhold, men selskapet har jo etablert et datterselskap i Iran og vil etablere seg i Somalia. Jeg har vanskelig for å tro at de ikke har råd til å gjøre opp for seg i Jemen. DNO har god råd til å betale. Er de redde for krig bør de holde seg unna disse områdene, mener Tofte.
-Hvorfor har Industri Energi engasjert i denne saken?
– Vi har blitt kontaktet av desperate fagforeningskamerater i Jemen, og vil gjøre alt vi kan for at de skal bli behandlet på en rettferdig måte.
-Hva vil dere gjøre videre?
– Vi vil holde de norske aksjonærene orientert om hvordan saken utvikler seg og ellers gjøre det vi kan for at DNO skal endre standpunkt, sier Tofte. DNO har ikke besvart Industri Energi sine henvendelser på telefon og epost med tilbud om intervju og tilsvar på dommen i Jemen.

Fakta om DNO i Jemen
• Dømt for å ha brutt loven ved å ikke betale lønn til 175 arbeidere for perioden juni 2015 til november 2016.
• Domstolen har tatt beslag i DNO sine eiendommer, bankkontoer og biler og vil tvangsinnkreve lønnen til arbeiderne
• Den norske fagforeningen Industri Energi advarer aksjonærer og samarbeidspartnere mot DNO på grunn av dommen i Jemen.
• DNO startet produksjonen i Jemen i år 2000.
• Så langt har selskapet produsert over 100 millioner fat olje.
• DNO har 269 arbeidere i landet.
• De opererer i seks oljefelt i Jemen og 20 totalt i verden.
• Stoppet all produksjon i Jemen våren 2015.

Det norske oljeselskap (DNO)
• DNO ASA er morselskapet i et internasjonalt olje- og gasskonsern som fokuserer på Midtøsten og Nord-Afrika.
• Selskapet har eierandeler i olje- og gasslisenser i ulike stadier av leting, utvikling og produksjon både onshore og offshore i den kurdiske delen av Irak, Jemen, Oman, De forente arabiske emirater, Tunisia og Somaliland.
• DNO har hovedkontor i Oslo og et nettverk av kontorer over hele MENA-regionen.
• Styreleder er Bijan Mossavar Rahmani og daglig leder er Bjørn Kenneth Dale.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.