– Ekstremt viktig at medlemmene engasjerer seg politisk

torsdag 18. juli 2019

– Jeg oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å engasjere seg politisk. Ta verv, påvirk politiske beslutningsprosesser, og få frem hvor viktig industrien er for å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet, sier Rune Krutå.

Rune3
Tidligere klubbleder ved Alcoa Mosjøen, Rune Krutå, stiller som ordførerkandidat i Vefsn. Foto: Trond Elstad

Krutå er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Vefsn kommune i Nordland. Nylig takket han av som leder av Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening Industri Energi. For prosessoperatøren som arbeider for aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen, er det valgkamp som gjelder frem til kommunevalget i september.

– Etter å ha arbeidet i aluminiumsindustrien siden jeg var 19 år, ser jeg mer og mer hvor viktig det er med robuste arbeidsplasser og langsiktige investeringer fra eierne. Norge er velsignet med vannkraft, og det konkurransefortrinnet må vi ikke rote bort via hodeløs kabelutbygging til utlandet. Vi eksporterer nok kraft som vi gjør i dag, og trenger ikke flere utenlandskabler, sier han.

Rune er til tider oppgitt over den politiske debatten, hvor de såkalte miljøpartiene i alt for sterk grad får styre hva mediene skriver om.

– Ta MDG (Miljøpartiet De Grønne) for eksempel. Hadde de styrt den gangen det ble vedtatt å bygge ut aluminiumsverk i Mosjøen, er jeg usikker på om det i det hele tatt hadde blitt noe av. Det nytter ikke å være imot alt som er av industriutvikling og nye investeringer. Fakta er at aldri har norsk industri vært mer opptatt av å ta vare på miljøet. Samtidig er lønnsom industri helt avgjørende for bosetting i hele landet. Det betyr også at offentlig sektor får tilført de ressurser de må ha for at vi i det hele tatt skal ha et godt utbygget utdanningssystem og helsetilbud til alle.

– Hvordan ser du fremtiden for aluminiumsverket i Mosjøen?

-Det er viktig med rekruttering og at så mange som mulig av de ansatte får tatt fagbrev. Vi har i dag en god inntjening og en kompetent arbeidsstokk på i overkant av 500 ansatte. Men, det er ingen selvfølge av det skal være slik. Da vi kom under Alcoa-paraplyen i 2009 var det 27 smelteverk i konsernet. Nå er det 13 verk igjen. Blant annet har to aluminiumsverk i Spania blitt lagt ned det siste året. Det er tragedie for de ansatte som blir berørt, særlig i et land hvor det er skyhøy arbeidsledighet, særlig blant de unge.

Passiv næringspolitikk

– Hva synes du om regjeringens næringspolitikk?

Vi er avhengig av å ha en næringspolitikk som sikrer fortsatt konkurransedyktige rammebetingelser. Der synes jeg regjeringen er alt for passiv. Det er mange i industrien som frykter at Regjeringen ikke legger nok trykk på å få videreført CO-2 kompensasjonsordningen med EU. Dette er en sak som Arbeiderpartiet må være enda tydeligere på viktigheten av.

Krutå sier det finnes en vilje til å investere i prosessindustrien i Norge.

-Blant annet Hydro Karmøy og Eramet i Tyssedal er gode eksempler på dette. Ellers er det mye livskraftig industri langs kysten i Nordland. Blant annet Elkem, Yara, Norcem, smelteverket i Finnfjord, og Norwegian Crystals har stor virksomhet i landsdelen. Jeg er optimistisk med tanke på industriens fremtid i både Nord-Norge og resten av landet.

– Flere fagforeninger i offentlig sektor vil skrote EØS-avtalen. Hva mener du skal til for fortsatt å legitimere denne avtalen med EU?

-Vi må for all del ikke sette EØS-avtalen i spill. Med en liten og åpen økonomi er vi helt avhengig av å kunne selge og kjøpe våre varer i EØS-området til samme vilkår som EU-landene. En stor del av vår eksport skjer til EU-land, og dette må fortsette. I kulissene ligger Kina klar til å erobre markedene.

Til tross for sine unge alder, har Rune etter hvert fått betydelig erfaring som kommunestyrerepresentant og medlem av formannskapet i Vefsn kommune for Arbeiderpartiet i to perioder.

– Da partiet ville jeg skulle stille som ordførerkandidat, tenkte jeg at dette er en sjanse som bare kommer en gang. Når man er lidenskapelig opptatt av politikk, er det naturlig å påta seg verv hvor man kan få gjennomført viktige saker for innbyggerne.

Ny næringsvirksomhet

– Hva blir de viktigste sakene for Arbeiderpartiet i Vefsn kommune å fokusere på i neste periode?

– Vi har fire satsingsområder vi vil fokusere på. Når det gjelder det lokale næringslivet, er vi opptatt av å få fylt opp de nye industriområdene i Holandsvika og Nesbruktomta med ny næringsvirksomhet. Når det gjelder eldreomsorg, er Parken eldresenter og ombygging der noe vi vil vektlegge ekstra. Det er viktig at man legger til rette for at de eldre får lettere tilgang til sosiale aktiviteter slik at de ikke blir isolert i sine leiligheter. Det vil være forebyggende både fysisk og psykisk, sier han. Vi kommer også til å arbeide for flere offentlige arbeidsplasser i Mosjøen og omegn, og skolefrokost i Vefsn-skolen. I tillegg vil jeg si at man må forsere arbeidet med å bygge viktig infrastruktur. Det er avgjørende for å få næringslivet til å satse i området.

Rune Krutå er også opptatt av pensjonsreformen og uheldige utslag den har fått for noen grupper som har det vanskelig fra før.

– Mange mangler pensjonsopptjening av ¼ av lønna. Dette er en sak som må tas på et overordnet plan. Folk må få pensjonsopptjening på hele lønna si! Mange er ikke i stand til å jobbe for fullt, disse blir ekstra hardt rammet når bedriftene ikke må betale pensjon for hele lønna deres. Slik kan vi ikke ha det i Norge, sier Rune Krutå.

Nyheter