Elektrokjemisk samarbeidskomite står opp for oljenæringa

Monday 1. April 2019

Elektrokjemisk samarbeidskomite samler tillitsvalgte fra en rekke norske landindustribedrifter. De gir full støtte til sine kolleger i oljenæringa.

I uttalelsen, som ble vedtatt på møtet i Kristiansand 26.-28. mars, står det:

“Elektrokjemisk samarbeidskomite er imot en styrt, datofestet avvikling av norsk olje- og gassindustri.

Komiteen er enig i at vi trenger å redusere vårt klimaavtrykk for å sikre en god framtid for kommende generasjoner, men det kan ikke gjøres ved å legge ned verdens reneste og sikreste olje- og gassindustri til fordel for produksjon i land med høyere utslipp og dårligere sikkerhet enn i Norge.

Vi støtter klimaengasjementet, men tiltakene må være virkningsfulle i et globalt perspektiv.

Norsk olje og gassindustri er en del av løsningen, ikke problemet.”

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?