Emmy (24) fulgte drømmen om å jobbe i Nordsjøen

onsdag 19. februar 2020

Emmy Blix valgte å følge drømmen fra barndommen om å jobbe offshore. Nå oppfordrer hun flere ungdom til å satse på et yrke i havet.

Statfjord C
Emmy Blix opererer rørhåndteringskranen på Statfjord C med stødig hånd. Foto: Atle Espen Helgesen

Sluddbygene pisker innover boredekket på Statfjord C lengst nordvest i Nordsjøen, kloss ved grensen til britisk sokkel. Tre boredekksarbeidere i hvite overaller grabber tak i produksjonsrøret, åpner bolter før den fjernstyrte casingtangen skrur av en hel rørlengde på drøyt 10-15 meter.

Produksjonsrøret løftes, snus på tvers og føres ut på dekk. Der står en rørhåndteringskran som med lang gripearm tar tak i røret og løfter det ned på dekk der hundrevis av liknende rør blir midlertidig samlet før de blir fraktet til land.

Oppe i styrehuset på rørhåndteringskranen sitter Emmy Blix på 24 år fra Bergen og opererer den med stødig hånd. – Jeg tror jeg må være den beste til å operere denne kranen i hele Nordsjøen, sier hun med et stort smil og ler.

To uker intenst arbeid

Statfjord C
Med kyndig veiledning får Emmy allerede som lærling gjøre arbeid fra borebua. Foto: Atle Espen Helgesen

Emmy er ute på den Equinor-opererte Statfjord C-plattformen på sin fjerde to-ukers-tur siden hun startet som lærling i Archer i september i fjor. – Jeg er lærling som bore- og vedlikeholdsoperatør og holder på med mitt andre fagbrev, sier hun.

Emmy tok fagprøven som kjemi- og prosessoperatør ved en bedrift i fastlandsindustrien i fjor sommer. Likevel fristet det mer med en jobb offshore, enn på land. –Siden jeg allerede hadde et fagbrev slapp jeg skolebiten og kunne gå rett inn som lærling her på Statfjord C, sier hun.

Hun har hatt en drøm om å jobbe offshore helt siden ungdomsskolen.

-Mange som jeg ser opp til jobber offshore. Og skiftarbeid med to uker intenst arbeid, så fire uker fri virket fristende. Og ikke minst er arbeidet her ute svært variert, sier hun.

Varierte arbeidsoppgaver og høyt tempo

Statfjord C
Som del av opplæringen får Emmy Blix også slippe til på boredekket. Her fjernstyrer hun løfteutstyr. Foto: Atle Espen Helgesen

Emmy forteller at hun allerede som første års lærling i borefaget får delta i mange av operasjonene, som å kjøre rørhåndteringskranen, fjernstyre utstyr fra borebua, gjøre diverse vedlikeholdsoppgaver og sørge for at boreoperasjonen får rett utstyr til rett tid.

Jobben kan til tider være fysisk krevende og Statfjord er kjent for høyt tempo.

– Jeg er med på å åpne koblinger og ventiler der man må slå de opp med slegge. Det forutsetter at man er ganske sterk i rygg og armer. Og man bør ikke ha høydeskrekk når man blir løftet 40 meter til topps i boretårnet i såkalt ridebelte for å utføre vedlikehold.

-Men det meste av arbeidet handler mer om teknikk enn rå styrke. Og de gangene jeg ikke er sterk nok selv, så er alltid noen villig til å hjelpe, sier Emmy Blix.

Uproblematisk å være jente offshore

Statfjord C
Samholdet offshore er svært bra og praten sitter løst. Foto: Atle Espen Helgesen

Samholdet på plattformen er ifølge Emmy utrolig bra. –Alle er imøtekommende. Samarbeidet er svært bra, og praten i pausene er løs og ledig, sier hun og understreker at det er helt uproblematisk å være ung jente ute på plattform i Nordsjøen.

Selve arbeidet minner mye om jobben hun hadde i landindustrien. – Begge yrkene er skiftarbeid. Men jeg trives mye bedre med å jobbe to uker intensivt med 12 timer lange skift, for så å ha fire uker fri, slik jeg har offshore.

-Siden jeg er svært glad i å reise passer det meg svært godt. Og i tillegg er lønna nesten dobbelt av hva jeg hadde som lærling i landindustrien, sier hun.

Emmy legger ikke skjul på at det er spesielt å være på en så avgrenset plass, med de samme folkene, sammenhengende i to uker. – Samtidig synes jeg det er godt å være frakoblet alt som skjer på land i en periode. Jeg kjenner at jeg får fokusert på noe annet i offshoreperioden og koblet ut på en måte som jeg trives med. Men et slikt liv passer nok ikke for alle, sier hun.

Gode lønns- og arbeidsvilkår

Statfjord C
Christopher Talgø (tv) og Bjørn Erik Poppe Thorsen slår fast at fagforeningene spiller en særdeles viktig rolle. Foto: Atle Espen Helgesen

Leder for OSA-inspektoratet i Industri Energi, Bjørn Erik Poppe Thorsen, og tillitsvalgt Christopher Talgø i Archer har begge lang erfaring som offshorearbeidere. De mener gode lønns- og arbeidsvilkår er blant de viktigste grunnene for at folk velger å jobbe offshore.

-Det er viktig å være klar over at man går glipp av noe mens man er på jobb ute i havet. Man blir på et vis avskåret fra livet på land i arbeidsperioden. Når man velger dette yrket må man være klar over at man ikke kan være hjemme hver julaften. Og iblant vil man gå glipp av nære familiemedlemmers bursdag.

Samtidig understreker de at det er gode og spennende jobber offshore. Og at fagforeningene sørger for gode ordninger for de ansatte på norsk sokkel.

– Organisasjonsgraden offshore er svært høy, nær 100 prosent blant fast ansatte. Det er nødvendig å opprettholde, siden fagforeningene spiller en avgjørende rolle med å sørge for at ting er i orden, både innen lønns- og arbeidsforhold, samt helse, miljø og sikkerhet.

Må ivareta god sikkerhetskultur

Statfjord C
Kran- og løfteoperasjoner er sikkerhetskritisk og forutsetter god arbeidskultur. Foto: Atle Espen Helgesen

Bjørn Erik Poppe Thorsen sier alternativet til å få norsk ungdom inn i olje- og gassindustrien er at folk fra andre land må gjøre jobbene på norsk sokkel i framtiden.

–Med økt bruk av utenlandsk arbeidskraft risikerer vi samtidig å få en annen kultur på riggene og plattformene våre, da gjerne uten tradisjon for fagorganisering, sier han.

Thorsen sier det ofte går hånd i hånd med en arbeidskultur der folk ikke tør å si fra om problemer eller ta initiativ for å gjøre forbedringer.

– Hvis vi først åpner opp for å fylle stillingene offshore med utenlandsk arbeidskraft, så er veien kort til omfattende bruk av midlertidig innleide gjennom utenlandske bemanningsbyrå, advarer han.

Trenger mye norsk ungdom offshore

Statfjord C
Statfjord C-plattformen ligger i Tampen-området, kloss ved den britiske grensen. Arkivfoto: Harald Pettersen, Equinor

Talgø og Thorsen understreker at oljebransjen i tiden framover trenger mye norsk ungdom. De får støtte av plattformsjef Reinhardt Helle på Statfjord C.

-De som startet arbeidet i Nordsjøen begynner å nærme seg pensjonsalder, så vi trenger å få inn mange ungdommer de nærmeste årene, sier Helle og viser til at Equinor ansatte 300 fagarbeidere i fjor.

Helle anbefaler ungdom som er interessert i en jobb offshore å ta en yrkesfaglig utdanning. Og han ser ingen motsetninger med å være engasjert i klima og samtidig jobbe i denne bransjen. – Når man er på innsiden av denne bransjen så gir det samtidig muligheter til å kunne påvirke den. Og ved å jobbe i bransjen kan man være med å finne nye gode løsninger som for eksempel kan gi lavere utslipp, sier han.

Plattformsjefen påpeker at Statfjord er inne i en spennende tid der man skal forlenge levetiden på de 40 år gamle plattformene fram mot 2040. – Det vil gi en enorm verdiskaping for samfunnet og sikre mange arbeidsplasser i lang tid framover. De neste årene skal det bores opp mot hundre brønner på feltet, sier Helle.

Skal ta imot nyansatte på en god måte

DSC_6799
Christopher Talgø og Emmy Blix forsikrer at de skal ta godt imot nyansatte. Foto: Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Christopher Talgø opplyser at bare innen plattformboring i Archer er det rundt 300 ansatte som kan gå av med pensjon de neste fem årene. – Disse må erstattes, fortrinnsvis med norsk ungdom og gjerne jenter.

-Vi tar inn 30 lærlinger i året. Målet er å ansette alle. Fagforeningen og bedriften har dessuten tradisjon for å være flinke til å skjerme lærlinger i nedgangstider, slik at de får fullført utdannelsen sin, sier han.

Han understreker dessuten at det også er viktig at fagforeningen får inn ungdom. – Emmy er vår ungdomsrepresentant og vi har ryddet plass i styret for at ungdom skal få en sterkere stemme i klubben, sier Talgø.

Han forklarer at ungdomsrepresentanten blant annet tar imot nyansatte og lærlinger på en god måte. – Det er viktig for foreningen at vi opprettholder engasjement og at nye ansatte ser viktigheten av å være organisert. Samtidig er det viktig at vi tar ordentlig imot folk og hjelper de med det praktiske når de begynner i jobben offshore, sier Talgø.

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.