Enighet i forhandlingene fiskemel/fiskefor og glass/keramisk

onsdag 12. mai 2021

Industri Energi ble 10-11. mai enig med arbeidsgiverne i forhandlingene for fiskemel/fiskefor og glass/keramisk.

Fiskemel- og fiskefor forhandlet 10. mai.

Dette var regulering av minstelønn, overtid- og skiftsatser som følger:

Minstelønn +2,5 % (inklusive det sentrale tillegget på 2,25,-)

Overtid + 2,2 %

Skifttillegg + 5,2 %

————————————–

Glass- og keramisk Industri forhandlet 11. mai.

Det gis et generelt tillegg på kr. 3,25,- fra 1. april 2021.  (Det sentrale tillegget inkludert lavlønnstillegget)

Minstelønnssatsen i overenskomstens § 3-1-1 justeres opp til kr 167,55 fra samme tidspunkt. (64 % av industriarbeidersnittet)

Nyheter