Enighet i forhandlingene om oljeserviceavtalen

tirsdag 15. mai 2018

Industri Energi kom tirsdag i havn med lønnsforhandlingene for oljeservice. – Vi har fått på plass en forbedret lønnsmatrise, generell lønnsvekst, samtidig som årets samordnede oppgjør sikrer en framtidig AFP-ordning, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

OSA DSC_3568
Industri Energi sitt forhandlingsutvalg for oljeservice har i to dager forhandlet med Norsk olje og gass. Foto: Atle Espen Helgesen

Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norsk olje og gass kommet fram til et resultat som gir oljeserviceansatte en lønnsøkning i tråd med rammen fra det sentrale oppgjøret.

Fra 1. juni økes matrisen med 4500 kroner. Det gir i snitt 16.500 kroner inkludert ansiennitetsglidning. I tillegg økes natt-/skifttillegget med 4 kroner til 83,50. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 1975 kroner.

I forbindelse med årets oppgjør har man også lykkes med å bli enig om en forbedret lønnsmatrise, samtidig som årets samordnede oppgjør trygger en framtidig AFP-ordning.

Lønnsutviklingen for ansatte som har stått over tid i A11 i matrisen er etter krav fra Industri Energi særskilt drøftet i forhandlingene. Som følge av dette er partene enig om at det utbetales et engangsbeløp på 5000 kroner til ansatte som sto i lønnstrinn A11 31.12.17 og som per 01.06.18 fortsatt står i trinn A11.

-Jeg er godt fornøyd med at vi har kommet til enighet i årets oljeserviceoppgjør. Vi har komplettert oppgjøret innen rammen, sikret kjøpekraften og er glad for at arbeidsgiverne kom oss i møte med et engangsbeløp for de som er i A11. Vi har også sikret at oljeservice får samme natt-/skifttillegg som operatør/boring/forpleining, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han understreker at vi i år ikke har streikerett, ettersom forbundet er omfattet av enigheten mellom LO/NHO gjennom det samordna oppgjøret der medlemmene svarte ja i uravstemningen.

Lønnsforhandlingene for oljeservice omfatter nær 6000 Industri Energi-medlemmer.

I oljeservice fortsetter man med lokale forhandlinger. Industri Energi og Norsk olje og gass anmerker viktigheten av ryddige og reelle prosesser i oppgjørene de lokale partene står overfor.

-Vi opplever at vi har hatt stor forståelse for dette under årets forhandlinger, sier Alfheim.

Nyheter