Mellomoppgjøret 2021: Enighet i lønnsforhandlingene for kjemisk-teknisk industri

onsdag 19. mai 2021

Onsdag gjennomførte Industri Energi og Norsk Industri den sentrale delen av lønnsforhandlingene for kjemisk-teknisk industri. Minstelønnssatsen økes med 3,75 kroner og skifttilleggene økes med 2 prosent. Forhandlingene kan nå starte lokalt i bedriftene.

Forhandlingsutvalg kjemisk teknisk
Forhandlingsutvalget var samlet på Industri Energi-huset i Oslo der de forhandlet med Norsk Industri gjennom videomøte. Foto: Johnny Håvik

– Dette er et oppgjør i tråd med LO-NHO-resultatet. Vi hadde et positivt forhandlingsklima sentralt, dette håper vi nå blir videreført i de lokale forhandlingene, sier forhandlingsleder Terje Valskår.

Minstelønnssatsen i overenskomsten økes med 3,75 kroner, inkludert 2,25 kroner som ble gitt i generelt tillegg i mellomoppgjøret mellom LO og NHO. Skifttilleggene i overenskomsten økes med 2 prosent. Tilleggene gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2021.

– De fleste bedriftene på avtaleområdet har en høyere lønn enn minstelønnssatsen. Alle disse er sikret 2,25 kroner fra 1. april. Ansatte som ligger på minstelønnssatsen er nå sikret 3,75 kroner, forklarer Valskår.

Forhandlingene for kjemisk-teknisk industri omfatter 3200 Industri Energi-medlemmer fordelt på mer enn 150 bedrifter som Jotun, Kronos Titan, Norcem, Orkla, Norgips og Pipelife

Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det bare forhandles om økonomiske reguleringer, i motsetning til hovedoppgjør hvor hele overenskomsten er gjenstand for forhandlinger.

Kjemisk-teknisk overenskomst er en minstelønnsavtale, hvilket betyr at lønnsforhandlingene nå fortsetter lokalt i bedriftene.

Industri Energis forhandlingsutvalg bestod av:

Terje Valskår, forhandlingsleder for Industri Energi
Per Øistein Kivijärvi, Kronos Titan
Truls Hvitstein, Jotun
Steffen Nilsen, Industri Energi

Nyheter