Evakueringen av «Viking Sky» viser hvor viktig den offshorebaserte helikopterberedskapen er, både for oljeindustrien og samfunnet forøvrig

mandag 25. mars 2019

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi hyller den offshorebaserte helikopterberedskapens fantastiske innsats under evakueringen av cruiseskipet «Viking Sky» som var i trøbbel utenfor Møre og Romsdal i helgen. – Myndighetene og oljebransjen bør lære av denne hendelsen og se den totale beredskapen i sammenheng, sier Alfheim.

CHC SAR
Offshorebaserte redningshelikoptre er en viktig del av beredskapen i havet. Arkivfoto: CHC

Evakueringen av cruiseskipet «Viking Sky» utenfor Hustavika i helgen var svært dramatisk. Været var dårlig og det var ekstremt mye folk som skulle evakueres. Samtidig viste hendelsen hvor viktig de sivile offshorebaserte beredskapsressursene er for den totale beredskapen.

Tre offshorebaserte søk- og redningshelikoptre fra CHC deltok aktivt i redningsarbeidet, sammen med tre offentlige maskiner. Til sammen evakuerte helikoptrene nær 500 nødstedte. I tillegg var beredskapsfartøyet «Ocean Respons», som er en del av områdeberedskapen til Equinor, med i aksjonen.

-Samspillet mellom det offentlige (330. skvadron) og oljeindustriens søk- og redningshelikoptre fra Heidrun, Statfjord og Johan Sverdrup/Sola var utrolig bra. Dette viser styrken i beredskapen offshore og den nytten denne beredskapen har for samfunnet for øvrig, sier Alfheim.

Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder av LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi, understreker hvor viktig det er å ivareta og videreutvikle denne beredskapen, både for Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.

-Denne hendelsen viser at vi må ha en robust områdeberedskap til det beste for de som jobber ute i havet. Og den viser hvor viktig det er at man opprettholder både beredskap og tilstrekkelig trening for de som har beredskapsoppgaver, sier han.

Industri Energi mener man må ta lærdom av denne hendelsen. –Vi må bruke lærdom fra hendelsen til å forsterke og ytterligere forbedre sikkerheten offshore. Den offshorebaserte beredskapen må ses i en større sammenheng og vi må ta med oss erfaringer som kan bidra til å ytterligere forbedre sikkerheten på norsk sokkel, sier Fjeldsbø.

Han er tydelig på at LOs helikopterutvalg bør være med i utvalget som eventuelt blir nedsatt for evaluere eller granske redningsaksjonen. I helikopterutvalget er både piloter og redningsmenn på de offshorebaserte søk- og redningshelikoptrene representert.

 

Nyheter