Bilde av kvinne ansatt i Statoil

Fakta om 2-4 skriftordning og lønn offshore

Monday 2. February 2015

Det er ikke snakk om mindre arbeidstid offshore eller at millionlønninger er normalt for offshoreansatte. Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi forklarer her fakta om lønn og arbeidstid for offshoreansatte.

Det er mye synsing og uvitenhet rundt diskusjonen om 2-4 skiftordningen for offshoreansatte.

Faktavideo om lønn og arbeidstid offshore

Det er ikke snakk om mindre arbeidstid offshore eller at millionlønninger er normalt for offshoreansatte.
Forbundsleder Leif Sande, Industri Energi.
Leif Sande

Fakta om arbeidstid

Ansatte offshore som arbeider 2 uker, eller 14 dager i strekk, og så har 4 uker avspasering, har ikke lengre arbeidstid enn skriftansatte på land. Offshoreansattes 2-4 ordning tilsvarer – og må sammenlignes – med helkontinuerlig skift på land,  33,6 timers arbeidsuker.

Offshoreansatte har 12 timers arbeidsøkter, og må også tilbringe all sin fritid ombord på plattformen i skiftperioden.

Fakta om offshorelønn

Årslønningene for offshoreansatte, inkludert offshoretillegget, ligger på:

For operatører: 640 000 kroner

For ansatte innen boring: 595 000 kroner

For ansatte innen forpleining: 578 000 kroner

Sparte penger på 2-4 ordningen

Sande viser også til en rapport fra 9 mars 2004 (Konkraft) som igjen viser til at arbeidsgiverne sparte penger på å innføre skiftordningen 2 – 4 ordningen offshore.

I rapporten vises det til at overgang til 2-4 skiftordning planlegges innført av flere operatører på  norsk sokkel og at dette vil gi arbeidsgiverne en produktivitetsgevinst på 7,71 prosent.

– Det betyr at 2 4 ordningen er optimalt for produktiviteten på norsk sokkel, sier Leif Sande.

Nyheter
  • Tillitsvalgte i Industri Energi gir innspill til nye læreplaner for yrkesfag

    – Det er flott at det blir mer fokus på yrkesfagene. For min egen del, brenner jeg for yrkesfag og spesielt inn mot kjemi-og prosessfag, og det er derfor gledelig og registrere at interessen for å bli lærling i industrien er økende, sier Morten Ødegård, tillitsvalgt i Industri Energi Yara i Porsgrunn.

  • Boliglån: Ny avtale gir bedre renter til medlemmene

    LO og forbundene har nå fremforhandlet nye og lavere renter for medlemmene på boliglån. Førstegangskjøpere får en spesielt god deal med nominell rente på 2,25 prosent. Alle andre medlemsgrupper kommer også svært godt av den nye avtalen, og tilbys en rente fra 2,32 prosent.