Fem forslag for å styrke design- og ferdigvareindustrien

onsdag 18. november 2020

Industri Energi og Norsk Industri la i et møte med Næringsdepartementet i dag fem konkrete forslag for å fremme norsk design- og ferdigvareindustri. Forbundsleder Frode Alfheim la i sin innledning vekt på at selv om design- og ferdigvareindustrien allerede er stor, er det mulig å doble eksporten frem mot 2030.

Møte Velg Norsk design m næringsdep. Frode
Frode Alfheim legger frem Industri Energi sine synspunkt. Pga smittesituasjonen måtte møtet gjennomføres som videomøte.

I møtet med næringsdepartementet i dag fremmet Industri Energi og Norsk Industri fem konkrete forslag for å fremme norsk design- og ferdigvareindustri.

Frode Alfheim la i sin innledning vekt på at selv om design- og ferdigvareindustrien allerede er stor, er det mulig å doble eksporten frem mot 2030.

– Design- og ferdigvareindustrien i Norge hadde eksportvekst i 2019, og eksporterer nå for mer enn 65 milliarder kroner i året og har allerede 60.000 ansatte med en årlig produksjonsverdi på over 120 milliarder kroner. En rapport fra Menon viser likevel at norsk ferdigvareindustri kan øke sysselsettingen med nærmere 50 prosent (28.000 arbeidsplasser) de neste 10 årene, sa Alfheim.

– Realisering av dette potensialet krever imidlertid nye og endrede næringspolitiske virkemidler, påpekte Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri.

Lucie statssekretær næringsdep
Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem.

I møtet fikk statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem presentert Industri Energi og Norsk Industri sine fem forslag.

 

  1. Etablering av et eksportkontor

Både Industri og energi og Norsk Industri har tatt opp behovet for et eksportkontor i høringene til Statsbudsjettet for 2021 og påpekt at dette bør organiseres som en egen bransjeeksport-organisasjon etter modell av NORWEP. Ordningen bør etter hvert ha en årlig bevilgning på 50 millioner kroner.

  1. FoU-program for forretningsdrevet innovasjon

Økt markedsorientering er avgjørende for å lykkes internasjonalt, noe som er viktig for økt foredlingsgrad i Norge frem til konsumklare produkter.

FoU-programmet for forretningsdrevet innovasjon bør ha fokus på i) å utvikle markedsinnsikt, ii) bruk av stordatainnsikt i produktutvikling og salgs- og markedsstrategier, iii) utvikling av nye forretningsmodeller og sterke, internasjonale merkevarer. Programmet må få et programstyre med et sterkt innslag av kompetanse fra forretningsdrevet innovasjon, merkantil forskning og merkevarebedrifter. Det er anslått et årlig FoU-behov på 40 millioner kroner.

  1. Et nytt kompetansesenter

For å bygge en mer vekstkraftig design- og ferdigvareindustri innen møbel, interiør, tekstil, mote og sport, er en samlet industri i ferd med å etablere et nytt kompetansesenter med utgangspunkt i klyngene Norwegian Rooms og Norwegian Fashion Hub, samt bransjeutviklingsselskapene Møbelkraft og 3D Knitting & Technology med støtte fra Norsk Industris bransjeforeninger for Designindustrien og Teko. Kompetansesenteret bør tilføres 10 millioner kroner årlig over statsbudsjettet.

  1. Økte rammer for investeringstilskudd

Det er et stort potensial i ferdigvareindustrien knyttet til økt digitalisering, robotisering og automatisering. Nye teknologier gir helt nye og uante muligheter både for design og lønnsom produksjon i Norge.

Flere bedrifter melder om at rammene for investeringstilskudd er så lave at de ikke får tilskudd fordi bevilgningene er brukt opp. Flere rapporterer også at de tilbys langt større investeringstilskudd til bygg og maskiner ved etablering eller investeringer i våre naboland. Dette tilsier at de norske tilskuddsordningene bør styrkes.

  1. Sikre norsk innhold i offentlige bygg/innkjøp

I Norge har vi en designindustri med en lang historie og stolte tradisjoner, og vi høster stor internasjonal respekt. Dessverre ser vi ikke den samme interessen for å velge norsk i våre egne signalbygg. Vi må nå tørre å velge norsk, og være stolte over vår egen designindustri. Det nye regjeringskvartalet bør bli et utstillingsvindu for norsk designindustri, som vil være viktig for å skape flere arbeidsplasser, økt eksport og norsk verdiskaping. Alle offentlige signalbygg bør legge vekt på å kjøpe inn norske designprodukter. En slik villet politikk vil bety økt norsk verdiskaping og styrke grunnlaget for økt norsk eksport. Vi har bedt Kommunal- og forvaltningskomiteen om en merknad om dette i forbindelse med det nye regjeringskvartalet.

Nyheter