Ny film om risikoen med flerbruksfartøy

Thursday 15. September 2016

Manifest Analyse sin nyeste film «Uten kontroll» viser at en storulykke kan skje på norsk sokkel, uten at norske myndigheter kan gjøre noe som helst. –Politikerne må nå til å ta grep, før det skjer en ulykke, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Ommund
Ommund Stokka

Petroleumstilsynet (Ptil) offentliggjorde mandag rapporten om flerbruksfartøy på norsk sokkel, men tilsynet unnlater å gå til kjernen av problemet, nemlig at en stor gruppe arbeidstakere på sokkelen faller utenfor norsk arbeidsmiljølov og tilsyn.

-Skjer det en storulykke eller en alvorlig hendelse på norsk sokkel, kan norske myndigheter bare stå maktesløse å se på, uten at saken etterforskes, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Han er glad for at Manifest har engasjert seg i flerbruksfartøysaken og i samarbeid med Industri Energi laget en ny film om temaet.

Skremmende historier

I filmen «Uten kontroll» hører vi historier fra folk som har jobbet om bord på flerbruksfartøy.

-Det er skremmende å høre deres historier og trist at disse folkene ikke tør å stå fram med fullt navn og bilde, i frykt for represalier, sier Ommund Stokka.

Det er snart ett år siden Manifest sin forrige film om flerbruksfartøy. Den nye filmen viser sikkerhetsrisikoen ved at det finnes en lovløs sektor på norsk sokkel.

-Filmen viser at dersom det skjer en storulykke, så skyldes det mest sannsynlig dårlig sikkerhetskultur. Myndighetene kan ikke lenger si de ikke visste om dette, sier Stokka.

Politikerne sitt ansvar

Ketil Karlsen har jobbet med helse, miljø og sikkerhet i Industri Energi i flere tiår og slår fast at sikkerhet hviler på tre pilarer, nemlig teknologi, regelverk og kultur.

-Petroleumstilsynet vet uendelig godt at det er umulig å kunne forvente god sikkerhetskultur i Nordsjøen, hvis ikke regelverket er på plass. Det er arbeidsmiljøloven (AML) som gir folk den tryggheten som er nødvendig for at de skal ta riktige beslutninger.

Karlsen understreker at det tar tid å bygge sikkerhetskultur og skape den nødvendige tryggheten. -Det viktigste i AML er kravet om en tilstedeværende vernetjeneste. Det finnes ikke på flerbruksfartøy.

Han mener filmen er viktig for å vise hvor ille situasjonen er på flerbruksfartøy, og han slår fast at det er politikerne som nå har ansvaret for å ta grep.

-Stortinget sier Norge skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, men flerbruksfartøyene slår et digert hull i den påstanden. Skal politikerne vente til det skjer en ulykke, eller skal de gjøre noe nå, spør Karlsen.

 

For ytterligere kommentarer:

Ommund Stokka (områdeleder, Industri Energi): 905 05 262

Ketil Karlsen (HMS-ekspert, Industri Energi): 902 04 713

Cathrine Sandnes (daglig leder, Manifest): 95 73 57 25

Nyheter
  • Sterk medlemsøkning i Aker BP Club SKALA - 40 nye medlemmer

    -Vi har hatt en eventyrlig vekst av medlemmer i ABC-klubben i Industri Energi. 40 nye medlemmer siden 1.januar i år. Det betyr at vi løpet av de siste årene har betydelig styrket vår posisjon, sier nestleder Jan Inge Selvik.

  • -Ekstremt viktig at medlemmene engasjerer seg politisk

    -Jeg oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å engasjere seg politisk. Ta verv, påvirk politiske beslutningsprosesser, og få frem hvor viktig industrien er for å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet, sier prosessoperatør Rune Krutå.